Úvodník 05/2023

05/2023

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dovoluji si vám doporučit obsah dalšího zajímavého čísla časopisu Farmakoterapeutická revue. Náplň tohoto čísla je bohatá a týká se celé řady specializací. Nicméně má jedno společné téma, a to je v různých oblastech spolupráce s primární péčí. Podle dokumentů WHO by právě ta měla zajistit, aby každému občanovi byla nabídnuta řádná preventivní a léčebná péče. Týká se to jak samotného segmentu primární péče, tak i časné a správné indikace pacientů k vyšetřením u specialistů a jejich léčebně preventivní péče v rámci sekundární nebo terciální péče, a stejně tak převzetí indikovaných pacientů zpět do péče všeobecného praktického lékaře. Obsah tohoto čísla je zaměřen převážně na kardiovaskulární problematiku, kde před námi stojí mimo jiné v rámci Národního kardiovaskulárního plánu na roky 2023-2033 společný úkol zásadně snížit úmrtnost na tato onemocnění. Stále závažnější je vzhledem k proběhlé epidemii a problémům ve společnosti problematika psychických onemocnění i celé řady dalších onemocnění souvisejících s bio-psycho-sociální situací našich pacientů. Též je potřebné stále sledovat zajímavý vývoj v oblastech vakcinace a novinkách v terapii zde uvedených závažných onemocnění. V neposlední řadě je stále živá problematika závislostí a poučení se z historie používání opioidů i vzhledem k současným problémům s jejich zneužíváním.

Nezbývá než poděkovat všem kolegyním a kolegům, kteří se podíleli na vzniku tohoto zajímavého čísla, a vyjádřit přesvědčení, že každý čtenář si zde najde informace využitelné v jeho léčebně preventivní péči.

 

Doc. MUDr. Svatopluk Býma, CSc.

Předseda Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP