Úvodník 05/2023

05/2023

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

cílovou skupinou aktuálního vydání časopisu Farmakoterapeutická revue jsou lékaři z ambulantního prostředí, ambulantní specialisté a lékaři primární péče. Tato komunita představuje bezmála 20 000 odborníků, tedy o něco méně než polovinu všech aktivních lékařů v České republice. Přesněji, podle aktuálních dat ÚZIS, je všeobecné praktické lékařství poskytováno v podobě samostatné nebo sdružené praxe na 5 658 místech a počet pracovišť ambulantní specializované péče je 7 856, tedy o 2 198 více. Na 100 000 obyvatel ČR připadá 66,5 úvazku všeobecných praktických lékařů a 88,1 úvazku ambulantních specialistů. Mohl bych se rozepsat o tom, jak nevýhodné je toto nastavení pro pokrytí rovné péče pro pacienty v ČR, jak by primární péče potřebovala posílit, jak je potřeba zrušit preskripční omezení, která snižují efektivitu péče apod. Ale nemám vůbec v úmyslu v tomto úvodníku otevírat nějaká kontroverzní témata.

Naopak, chci zdůraznit to, že hodnota praktických lékařů i ambulantních specialistů nespočívá jen v jejich kapacitách, znalostech, kompetencích a angažovanosti, ale také ve schopnosti vzájemně komunikovat a ve prospěch pacienta vzájemně spolupracovat. Klinickou spolupráci ovlivňuje nastavení zdravotního systému, regulace a motivační nástroje, ale především individuální postoje, vlastnosti a chování jednotlivých lékařů, případně dalších zdravotníků.

V roce 1985, kdy jsem začínal v ordinaci v pražském Karlíně, jsem znal osobně všechny kolegy praktiky a jejich sestry (křestním jménem pak určitě více než polovinu ambulantních specialistů v Praze 8) a vybrané lékaře ze všech oddělení nemocnice na Bulovce. Dnes jen zřídka vídám své kolegyně a kolegy, specialisty v okolí, které znám osobně, spočítám na prstech jedné ruky; lékaře ve spádových nemocnicích znám jen ze zpráv a výběr specializovaného pracoviště pro pacienta obvykle provádím podle informací z internetu. Za covidové pandemie jsme navíc poznali kouzlo distančního vzdělávání. V lékařské komunitě došlo k významnému omezení osobních, odborných i společenských kontaktů. Pokud to kolegyně a kolegové působící mimo velká města budou rozporovat, budu jedině rád. Situaci beru jako daň, kterou platíme za atraktivní nezávislost, kterou si jako privátní ambulantní poskytovatelé užíváme.

Spolupráce je naléhavá v péči o pacienty s chronickým onemocněním, pacienty polymorbidní a handicapované a o seniory. A to samozřejmě i s přesahem do sociální oblasti. Pacientů z těchto skupin přibývá. Velmi si vážím kolegů specialistů, kteří respektují a pomáhají posilovat koordinační roli praktického lékaře. Věřím, že specialisté naopak ocení praktického lékaře, na kterého se mohou spolehnout v mezidobí mezi kontrolami a který předává pacienta indikovaného, připraveného a vybaveného kvalitní provázející informací.

Hodně si slibujeme od rozvoje elektronického zdravotnictví a sdílení odborných informací. Chce se mi věřit, že nás budoucí e-health posune, že zvýší efektivitu naší práce a spolupráce, že bude přínosem pro kvalitu i bezpečí pacientů. Pokud ale nebudeme udržovat lidské kontakty a hledat si místo a čas na potkávání se, můžeme hodně ztratit.

Farmakoterapeutická revue nabízí určitý způsob potkávání praktických lékařů a ambulantních specialistů právě teď, a to nad články tohoto polytematického čísla. Hned v úvodu narazíte na medailonek předsedy Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP, pana docenta MUDr. Svatopluka Býmy, CSc., jedné z nejvýznačnějších osobností současné primární péče v České republice. Jeho životní příběh je zajímavý sám o sobě a jeho vliv na rozvoj odborné společnosti a oboru v České republice je zcela zásadní. V odborné části nechybějí náměty z kardiologie, rehabilitace, psychiatrie, flebologie, endokrinologie, infekčního lékařství, vakcinologie, nefrologie, dermatologie nebo farmakologie. Ať už přečtete časopis jako celek, nebo si vyberete téma podle svých potřeb, bude to kvalitní příspěvek k celoživotnímu vzdělávání a občerstvení vašich znalostí.

To je ode mne na úvod všechno, přeji dobré počtení. Až budete mít chvilku, třeba zavolejte své kolegyni nebo kolegovi a optejte se jich, jak se jim daří. Udělá to dobře jim i vám.

 

Doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.

Vědecký sekretář a místopředseda pro zahraniční spolupráci Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP