Úvodník 06/2017

06/2017

 

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

dostává se Vám do rukou poslední číslo letošního ročníku časopisu Farmakoterapeutická revue, které jsme pro Vás v redakci připravili. Příští rok vstupujeme již do třetího ročníku vydávání a jsme velmi potěšeni, že si zvláště díky Vám našel pevné místo mezi odbornými periodiky. Těší nás, že se nám podařilo věnovat každé číslo jedné z výrazných osobností české farmakologie, což se setkalo s velkým úspěchem zvláště u Vás, našich čtenářů.

Na tuto tradici navážeme i v příštím roce zařazením dalších zajímavých medailonků významných českých farmakologů, klinických lékařů a dalších odborníků české vědy a medicíny s originálními fotografiemi. V rámci šesti čísel vydaných v roce 2018 se nadále budeme věnovat převážně novinkám ve farmakoterapii, farmakologii, zajímavým kasuistickým sdělením a výsledkům klinických studií. Nově bychom chtěli zařadit i zajímavá témata z oblasti práva a farmacie a kongresové novinky a stejně jako v letošním roce bychom rádi dali prostor k publikování i mladým lékařům.

V tomto čísle jsme po úvodním medailonku význačného českého odborníka v oboru farmakologie a celosvětově uznávaného vědce, prof. MUDr. Sixtuse Hynieho, DrSc., zařadili řadu článků věnujících se novinkám v léčbě i diagnostice různých onemocnění. Můžeme zmínit např. aktuální doporučení EULAR pro využití zobrazovacích metod v diagnostice a léčbě axiálních spondyloartritid z pera MUDr. Kristýny Bubové. V několika článcích se věnujeme oboru hematologie, např. léčivu romiplostim v léčbě chronické imunitní trombocytopenie, které představili MUDr. Eva Konířová a prof. MUDr. Marek Trněný, CSc. Kvalitou života nemocných s hemofilií se ve svém textu zabývá doc. MUDr. Petr Dulíček, Ph.D. Problematice předčasné ejakulace se věnuje článek MUDr. Ondřeje Trojana, FECSM, a MUDr. Jana Nováka. Zajímavými sděleními nám přispěli i další špičkoví odborníci z oboru neurologie, kardiologie, diabetologie, dermatologie či pediatrie.

Zda se nám podařilo vytvořit zajímavý obsah po stránce odborné i čtenářské a zda bude časopis úspěšný i v příštích letech, bude záležet především na přízni Vás, našich čtenářů. Budeme se i nadále těšit na Vaše podněty, jak vylepšit a obohatit dosavadní obsah časopisu.

Chtěla bych tímto za celé nakladatelství Current Media velmi poděkovat všem autorům za kvalitní a zajímavé příspěvky. Děkuji i členům redakční rady časopisu Farmakoterapeutická revue za důvěru a velice cenné rady a postřehy. Velmi si vážíme i podpory farmaceutických firem, díky níž může časopis vycházet.

Dovolte mi, abych Vám na sklonku roku 2017 poděkovala za Vaši přízeň a popřála Vám pevné zdraví, hodně pracovních úspěchů a klidný a spokojený rok 2018.

Jitka Štěrbová

šéfredaktorka nakladatelství

Current Media