Úvodník 06/2018

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

 

rok uběhl jako voda a Vám se dostává do rukou letošní předvánoční číslo časopisu Farmakoterapeutická revue. Příští rok vstoupíme již do čtvrtého ročníku a jsme velmi potěšeni, že si časopis získal oblibu jak u Vás, našich čtenářů, tak u autorů článků i široké odborné společnosti.

Těší nás, že jsme navázali na tradici předešlého roku a každé číslo věnovali některé z významných osobností české i světové vědy, farmakologie a medicíny. Vzhledem k velkému úspěchu a oblibě této rubriky budeme pokračovat v této tradici i v příštím roce a i nadále publikovat zajímavé medailonky významných českých farmakologů, klinických lékařů a dalších odborníků české vědy a medicíny s našimi originálními fotografiemi.

I nadále Vám budeme přinášet novinky z oblasti farmakoterapie a farmakologie, zajímavá kasuistická sdělení a výsledky klinických studií. Nově bychom chtěli zařadit rubriku, ve které se budeme věnovat českým lékařům, kteří se rozhodli medicíně věnovat za hranicemi naší republiky. Některé z nich jsme navštívili a máme pro Vás připraveno jejich poutavé vyprávění se zajímavou fotografickou dokumentací. A stejně jako v letošním roce bychom rádi dali prostor k publikování i mladým lékařům.

O skvělé fotografie na obálky se s námi stejně jako v předloňském roce podělí doc. RNDr. František Weyda, CSc., z Katedry medicínské biologie Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

V tomto čísle jsme po úvodním medailonku význačného českého odborníka v oboru farmakologie a celosvětově uznávaného vědce prof. RNDr. Pavla Anzenbachera, DrSc., zařadili řadu článků věnujících se diagnostice, doporučeným postupům a jak klasickým lékům, tak novým léčivům, která jsou již na našem trhu dostupná nebo je lze již brzy očekávat. Můžeme zmínit například ixekizumab, novinku v biologické léčbě psoriázy a psoriatické artritidy, kterou čtenářům představují MUDr. Filip Rob, Ph.D., s prof. MUDr. Janou Hercogovou, CSc., MHA, či rychle rozvíjející se biologickou léčbu v imunoalergologii z pera prim. MUDr. Ireny Krčmové, CSc., a MUDr. Jakuba Novosada, Ph.D. Místo warfarinu v éře nových antitrombotik ve svém článku shrnul prim. MUDr. Petr Kessler. Zajímavými sděleními nám přispěli i další špičkoví odborníci z různých oborů.

Zda bude časopis úspěšný i v příštích letech a budeme Vám moci i nadále přinášet zajímavý obsah po stránce odborné i čtenářské, bude záležet především na přízni Vás, našich čtenářů. Budeme se i nadále těšit na Vaše podněty, jak vylepšit a obohatit dosavadní obsah časopisu.

Chtěla bych tímto za celé nakladatelství Current Media velmi poděkovat členům redakční rady za důvěru a velice cenné rady a pomoc při tvorbě zajímavého obsahu časopisu. Děkuji i všem autorům za kvalitní a zajímavé příspěvky a jejich ochotu pravidelně přispívat. Velmi si vážíme i podpory farmaceutických společností, díky níž může časopis vycházet.

Dovolte mi, abych Vám na sklonku roku 2018 poděkovala za Vaši přízeň a popřála Vám pevné zdraví, hodně pracovních úspěchů a klidný a spokojený rok 2019.

Jitka Štěrbová