Úvodník 06/2022

06/2022

 

Kam kráčí moderní medicína na konci roku 2022

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

v současné době přichází do běžné klinické praxe stále více nových léčiv. Jejich zavedení je výsledkem detailního poznání mechanismů fungování fyziologických procesů a jejich poruch, které jsou příčinou různých patologických stavů a nemocí. Velká část těchto přípravků pak spadá do kategorie monoklonálních protilátek. Moderní léčba se týká nejen neurologických chorob, zejména roztroušené sklerózy mozkomíšní, ale ani hematologická onemocnění nejsou výjimkou.

Osobně mohu posoudit hlavně oblast léčby roztroušené sklerózy mozkomíšní. V letošním roce dochází k výrazné změně léčebného paradigmatu. Již od prvních relapsů nemoci je možné při přítomnosti nepříznivých prognostických znaků zahájit léčbu přípravky ze skupiny s vyšší účinností. Na trh přichází další nová léčiva a přípravky. Nejde pouze o léky ovlivňující aktivitu nemoci, ale i léčiva určená pro symptomatickou terapii. Mění se také pohled na pokračování léčby v období gravidity a následné laktace.

Poslední číslo roku 2022 přináší články, které nás s moderními metodami léčby v daných terapeutických oblastech seznamují. Nejen pro neurologa a hematologa je stále častěji nutné domýšlet i nežádoucí účinky nových léčiv. Cílené zásahy mohou být někdy rizikem pro ovlivnění dalších dějů i negativním směrem. Přesto je poměr riziko versus benefit nových moderních léčiv výrazně ve prospěch pozitivního přínosu.

K udržení dostatečného aktuálního přehledu v léčbě pomáhají právě takové souhrny, jaké předkládá Farmakoterapeutická revue. Věřím, že informace obsažené v tomto čísle Vám budou přínosem pro klinickou praxi a poslouží i ke stabilitě celkového stavu Vašich pacientů.

 

Prim. MUDr. Marta Váchová

Neurologické oddělení, Krajská zdravotní, a. s. - Nemocnice Teplice, o. z.