Vápník a vitamin D v prevenci osteoporózy

01/2019

Prof. MUDr. Jan Štěpán, DrSc.

Revmatologický ústav, Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Kalcium a vitamin D jsou pro zdraví nezbytné. Těžká nedostatečnost vitaminu D je asociována s muskuloskeletálními onemocněními, jako jsou osteomalacie nebo křivice. Nedostatkem vitaminu D nebo nízkým příjmem vápníku navozená sekundární hyperparatyreóza urychluje úbytek kostní hmoty s věkem a zvyšuje riziko nízkotraumatických zlomenin. U osob se sérovými koncentracemi 25-hydroxyvitaminu D pod doporučenými hodnotami (50-75 nmol/l) lze denním příjmem 20 µg (800 mezinárodních jednotek) vitaminu D a 800-1 000 mg vápníku (preferenčně potravou) snížit riziko kostních i některých extraskeletálních onemocnění. Užívání přípravků vitaminu D je limitováno adherencí a možným rizikem předávkování. Pro populaci může být účinnějším opatřením k zajištění potřebného příjmu vitaminu D fortifikace mléka.

 

Klíčová slova

vitamin D, zdraví populace, doporučení, osteoporóza, zlomeniny

 
SUMMARY

Calcium and vitamin D is an important component of the human health. Vitamin D severe deficiency can lead to musculoskeletal diseases such as osteomalacia and rickets. Vitamin D deficiency and/or low calcium intake is associated with secondary hyperparathyroidism which accelerates rate of age-related bone loss and increases risk of low impact fractures. In subject who fail to meet the recommended target serum 25-hydroxyvitamin D concentrations (50-75 nmol/l), daily supplementation with vitamin D of 20 µg (800 international units) and 800-1 000 mg calcium (preferentially by diet) may prevent skeletal as well as some extraskeletal diseases. However, intake of calcium and vitamin D supplements is limited by relatively poor adherence and potential for overdosing. Systematic vitamin D food fortification could be an effective approach to improve vitamin D status in the general population.

 

Key words

vitamin D, population health, recommendations, osteoporosis, fractures

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM