Vaxneuvance – nová možnost očkování proti pneumokokům

05/2023

MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.

Klinika infekčních nemocí FN Bulovka, Praha

 

SOUHRN

Onemocnění vyvolaná pneumokoky jsou častými infekcemi, které postihují jak malé děti, tak dospělé jedince. Především v mezních věkových skupinách jde o onemocnění s vysokým rizikem závažného průběhu. Přestože existuje celá škála antibiotik, na která jsou pneumokoky citlivé, pro rychlost a závažnost průběhu je lépe těmto onemocněním předcházet. K dispozici je v současné době několik očkovacích látek, které mohou zabránit onemocněním vyvolaným nejčastěji se vyskytujícími sérotypy. Škálu těchto očkovacích látek doplnila 15va1entní očkovací látka Vaxneuvance, kterou je možno podat u dětí od šesti týdnů i v dospělém věku.

 

Klíčová slova

pneumokoky, očkování, Vaxneuvance

 

SUMMARY

Illnesses caused by pneumococci are frequent infections which affect both small children as well as adults. Mainly among high-risk age groups, it is an illness with a high risk of having a serious course. Even though there is a whole range of antibiotics to which pneumococci are sensitive to, because of the speed and seriousness of the course of this illness, an ounce of prevention is worth a pound of cure, in this case vaccination. Currently there are several vaccines available which can prevent infection with the most common serotypes of the disease. The range of these vaccines has been extended with the fifteen-valent vaccine Vaxneuvance, which can be administered to children from six week to adults.

 

Key words

pneumococci, vaccination, Vaxneuvance

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM