Vitamin D a diabetes mellitus

01/2024

MUDr. Pavlína Piťhová, Ph.D.

Interní klinika 2. LF UK a FN Motol, Praha

 

SOUHRN

Vitamin D je souhrnný název pro steroidní hormonální prekurzory, ze kterých vzniká účinná látka - kalcitriol. Vitamin D3 je vytvářen v kůži savců po expozici ultrafialovému záření. Vitamin D plní funkci hormonu i vitaminu. Receptory pro vitamin D jsou roztroušeny téměř ve všech orgánech, kromě kostní tkáně je nalezneme např. v mozku, srdci, cévách, pankreatu, prostatě, tlustém střevě a buňkách imunitního systému. Kalcitriol se na tyto receptory váže a ovlivňuje transkripci celé řady genů a tím i syntézu četných proteinů, které zasahují do metabolických procesů organismu. Kromě metabolismu kostí je schopen ovlivnit i imunitní systém, funkci svalové tkáně, sekreci inzulinu, inzulinovou rezistenci a řadu dalších funkcí. Deficit vitaminu D je velmi častý, a to zejména u obézních osob, seniorů a pacientů s diabetes mellitus. Substituce vitaminu D je zejména u těchto skupin doporučována.

 

Klíčová slova

vitamin D, diabetes mellitus, kardiovaskulární riziko

 

SUMMARY

Vitamin D is a complex of steroid hormonal precursors for development of effective substance, caLcitriol. Vitamin D is formed in the skin after sun exposure. Vitamin D works both like a hormone as well as like vitamin. Vitamin D-receptors are widely spread in human tissues. Calcitriol is bound at these receptors and influences transcription of genes participating in metabolic pathways. It influences metabolism of bone but also immune function, muscle function, insulin secretion, insulin sensitivity and many other functions. Vitamin D deficiency is very frequent, especially in obese people, elderly people and diabetic patients. Substitution of vitamin D is recommended, especially in this groups of population.

 

Key words

vitamin D, diabetes mellitus, cardiovascular risk

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM