Vitamin D a vitamin K a jejich souvislost s osteoporózou

03/2019

MUDr. Jana Čepová, Ph.D., MBA; Ing. Kateřina Dunovská; Ing. Eva Klapková, Ph.D.

Ústav lékařské chemie a klinické biochemie 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Osteoporóza se stává celosvětovým problémem veřejného zdraví. Včasný záchyt osteoporózy je minimální, jelikož je dlouhou dobu bezpříznaková. To většinou vede k rozpoznání osteoporózy až po vzniku zlomeniny, nejčastěji v oblasti kyčle či obratlů. Zlomenina většinou vznikne neadekvátní silou. Stanovování obsahu vitaminu D zažívá v posledních letech „boom“. Někteří výrobci základních potravin již provádějí fortifikaci vitaminem D. To by mohlo mít pozitivní vliv na snížení počtu zlomenin, jelikož z průzkumů vyplývá, že celá populace má nedostatečné koncentrace vitaminu D. Stanovení koncentrace vitaminu K u pacientů probíhá prozatím pouze pro výzkumné účely z důvodu časové náročnosti tohoto stanovení.

 

Klíčová slova

osteoporóza, vitamin D, vitamin K, kalciový paradox

 

SUMMARY

The osteoporosis is becoming a global public health problem. An early detection of osteoporosis is minimal because it is asymptomatic for a long time. This usually leads to the recognition of osteoporosis only after the fracture, most often in the hip or vertebrae. Fracture is usually caused by inadequate force. Vitamin D levels have been booming in recent years. Some food producers are already making vitamin D fortifications. This could have a positive effect on reducing fractures, as surveys show that the entire population is deficient in vitamin D. The determination of vitamin K levels is only for research purposes due to the long-term of sample preparation.

 

Key words

osteoporosis, vitamin D, vitamin K, calcium paradox

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM