Vliv vybraných tříd antihypertenziv na metabolismus draslíku - dopady pro klinickou praxi

04/2019

MUDr. Lubica Cibičková, Ph.D.

III. interní klinika - nefrologická, revmatologická a endokrinologická LF UP a FN Olomouc

 

SOUHRN

Souhrnný článek se zabývá rozdíly mezi antihypertenzivy, která mají vliv na koncentraci draslíku. Je probrán rozdíl mezi inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (angiotensin converting enzyme, ACE) a sartany a rozdíl mezi thiazidovými a podobnými (thiazide-like) diuretiky. Zejména je diskutováno ovlivnění koncentrace draslíku užíváním indapamidu. Na závěr je zmíněno, že hypokalemie může mít i celou řadu jiných příčin než jen užívání diuretik.

 

Klíčová slova

hypokalemie, hydrochlorothiazid, indapamid

 

SUMMARY

This review describes differences between antihypertensive drugs which influence potassium levels. Difference between ACE inhibitors and sartans and between thiazide and thiazide-like diuretics is being discussed. Especially the influence of indapamide on potassium level is explained. At the end other reasons of hypokalemia than just using of diuretics are mentioned.

 

Key words

hypokalemia, hydrocholorothiazide, indapamide

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM