(Všechny) cesty vedou do centra pro léčbu těžkého astmatu

05/2020

MUDr. Katarína Sedláková1; MUDr. Jaroslav Lněnička2,3; doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.2,3

1 Pneumologická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

2 Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

3 Národní centrum pro léčbu těžkého astmatu, Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Asthma bronchiale je chronické zánětlivé onemocnění dýchacích cest spojené s bronchiální hyrerreaktivitou a variabilní, často reverzibilní bronchiální obstrukcí. V současné době je astma zpravidla dobře léčitelným onemocněním, základním pilířem léčby je kombinace protizánětlivé a bronchodilatační terapie. Z hlediska odpovědi na farmakoterapii se na jednom pólu nachází snadno léčitelné astma a na druhém pólu problematické těžké astma. Právě pro nejtěžší formy astmatu, které jsou rezistentní vůči maximální obvyklé léčbě, je vyhrazena biologická terapie, která má podle aktuálních mezinárodních doporučení přednost před dlouhodobou terapií systémovými kortikoidy.

 

Klíčová slova

asthma bronchiale, biologická terapie, systémové kortikosteroidy, mepolizumab

 

SUMMARY

Bronchial asthma is a chronic inflammatory disease of the airways associated with bronchial hyperresponsiveness and variable, often reversible bronchial obstruction. At present, asthma is usually a well-treatable disease, the basic pillar of treatment is a combination of anti-inflammatory and bronchodilator therapy. In terms of response to pharmacotherapy, there is an easily treatable asthma on one pole and a problematic severe asthma on the other pole. Biological therapy is reserved for the most severe forms of asthma, which are resistant to the maximum usual treatment, which, according to current international recommendations, takes precedence over long-term therapy with systemic corticoids.

 

Key words

bronchial asthma, biological treatment, systemic corticosteroids, mepolizumab

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM