Vybraná očkování v dospělosti u rizikových skupin pacientů

02/2024

MUDr. Ludmila Bezdíčková1,2

1Ordinace Pokorná a Bezdíčková, Praha

2Katedra všeobecného praktického lékařství, IPVZ, Praha

 

SOUHRN

Očkování představuje jedno z nejúčinnějších opatření proti vzniku, šíření a komplikacím infekčních onemocnění. Riziko komplikací a úmrtí v důsledku infekčních onemocnění stoupá úměrně s věkem a komorbiditami. Většina očkování v dospělém věku je administrována v ordinacích všeobecných praktických lékařů, kontrola stavu očkování patří mezi základní součásti preventivní prohlídky. Česká republika v porovnání s vyspělými zeměmi EU i oproti cílům WHO zaostává v proočkovanosti dospělých s výjimkou povinného očkování proti tetanu. Článek se soustředí na přehled doporučených očkování s ohledem na rizikové skupiny dospělých pacientů a seniory.

 

Klíčová slova

očkování, očkovací látka, praktický lékař, proočkovanost

 

SUMMARY

Vaccination represents one of the most effective tools in the prevention of symptomatic infectious diseases, their spreading and complications. The risk of complications and death from infectious diseases increases with age and the number of comorbidities. In the Czech Republic, most adult vaccinations are applied in general practices, reviewing the history of vaccinations is a part of regular preventive care. In comparison to well-developed EU countries, the vaccination rate in the Czech Republic, with the exception of obligatory tetanus vaccination, lags behind. The article summarizes information regarding recommended vaccinations for specific patient adult risk groups and seniors.

 

Key words

vaccination, vaccine, general practitioner, vaccination rate

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM