Vyšetření hodnot C-reaktivního proteinu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

06/2017

MUDr. Jiří Marek

Ordinace praktického lékaře pro děti a dorost, MediCLinic, České Budějovice

 

Data vycházejí z podkladů lékařské dokumentace pacientů léčených v letech 1991-2015 v Ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost ve Veselí nad Lužnicí.

 

SOUHRN

Hodnotu C-reaktivního proteinu (CRP) bylo možné měřit v nemocnicích a velkých laboratořích už od roku 1930 po objevu pánů Francise a Tilletta, ale zvláště pro lékaře ambulantní péče to znamenalo odběr žilní krve, následný svoz, zpracování a odeslání výsledku zpět, což znamenalo pro indikujícího lékaře před rokem 1999 zdržení v optimálním případě 24 hodin, ale při pátečním odběru až 96 hodin. To znamená, že u tak citlivé metody, jakou je vyšetřování hodnot CRP, které se mění v řádu několika hodin, jsme získali hodnotu, která nikdy neodpovídala momentálnímu stavu pacienta. Teprve od roku 1999 bylo možno v Evropské unii a od roku 2000 v České republice zakoupit první modely POCT-CRP, které se díky svému zmenšení (oproti laboratorní verzi) a rychlému výsledku staly výrazným a vpravdě revolučním nástrojem pro lékaře v ambulantní péči.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

C-reaktivní protein, POCT, bakteriální infekce, virová infekce

 

SUMMARY

The value of C-reactive protein (CRP) could be measured in hospitals and large laboratories since 1930 after the discovery by Francis and Tillett, but in particular for outpatient care physicians, this involved the collection of venous blood, subsequent collection, processing and sending the result back, for the prescribing physician prior to 1999, the delay was at least 24 hours, but for Friday's uptake of up to 96 hours. This means that with such a sensitive method as the investigation of CRP values that are changing in the order of several hours, we have obtained a value that never corresponded to the current state of the patient. Since 1999, the first models of POCT-CRP have been purchased in the European Union and since 2000 in the Czech Republic, which, thanks to their reduction (compared to the laboratory version) and the rapid result, have become a significant and truly revolutionary tool for outpatient care physicians.

 

KEY WORDS

C-reactive protein, POCT, bacterial infections, viral infections

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM