Využití alteplázy v terapii hrudního empyému (standardní léčba, a přesto off label)

05/2020

MUDr. Aneta Opravilová

Klinika pneumologie 3. LF UK a Nemocnice Na Bulovce, Praha

 

SOUHRN

Hrudní empyém je definován jako přítomnost hnisu, případně výpotku s pozitivním mikroskopickým a/nebo kultivačním mikrobiologickým vyšetřením, v pohrudniční dutině. Vzniká nejčastěji přímým šířením infekce z okolních, zánětem postižených tkání, méně častěji pak přímou infekcí pleurální dutiny. Za zlatý standard léčby je považováno provedení hrudní drenáže v kombinaci s podáváním antibiotické terapie. Méně invazivní metody, jako je např. evakuační pleurální punkce, jsou spojeny s horšími výsledky a se zvýšenou morbiditou a mortalitou. Naopak chirurgické řešení indikujeme až při neúspěchu hrudní drenáže. V případě multilokulárního empyému bez přítomnosti bronchopulmonální píštěle je pak výhodné využití intrapleurální aplikace alteplázy.

 

Klíčová slova

altepláza, fibrinolytická terapie, hrudní empyém, hrudní drenáž

 

SUMMARY

Thoracic empyema refers to an accumulation of pus or pleural fluid that was positive on culture and/or Gram's staining for bacterial infection within the pleural space. Usually it occurs by spreading of infection from surrounding areas that are affected by inflammation, the direct infection of pleural cavity is less frequent. The gold standard for treatment is tube thoracostomy combined with antibiotic treatment. Less invasive methods as pleural puncture are associated with worse outcome and increased morbidity and mortality rate. Contrarily, surgical approach is indicated after the failure of chest drainage. Intrapleural alteplase is best suited for patients with complicated parapneumonic effusion in case of multiloculated effusions and in absence of bronchopulmonary fistula.

 

Keywords

alteplase, fibrinolytic therapy, thoracic empyema, chest drainage

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM