Využití evolokumabu v klinické praxi – kazuistika a novinky

01/2024

MUDr. Barbora Nussbaumerová, Ph.D.

Centrum preventivní kardiologie, II. interní klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Monoklonální protilátka evolokumab, inhibitor proprotein konvertázy subtilisinu/kexinu typu 9 (proprotein convertase subtilisin/kexin type 9, PCSK9), je velmi účinné hypolipidemikum s důkazy z klinického výzkumu o snížení kardiovaskulární morbidity a mortality. Za splnění podmínek úhrady je možné jej předepsat nyní i ambulantními specialisty. Popisujeme kazuistiku pacienta úspěšně léčeného evolokumabem.

 

Klíčová slova

hypercholesterolemie, dyslipidemie, LDL cholesterol, kardiovaskulární prevence, inhibitory PCSK9, evolokumab, cílové hodnoty

 

SUMMARY

Evolocumab is a monoconal antibody, a proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 (PCSK9) inhibitor. This hypolipidemic treatment is very powerful and has evidence to lower cardiovascular morbidity and mortality. Evolocumab can be prescribed outside lipid centers now. A case report is presented.

 

Key words

hypercholesterolemia, dyslipidemia, LDL cholesterol, cardiovascular prevention, PCSK9 inhibitors, evolocumab, target values

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM