Využití golimumabu v léčbě ankylozující spondylitidy

03/2018

MUDr. David Suchý, Ph.D.

Oddělení klinické farmakologie LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Autor formou kasuistiky prezentuje případ pacienta s ankylozující spondylitidou, úspěšně léčeného golimumabem. V textu je rovněž popsána účinnost golimumabu v klinických studiích u pacientů s ankylozující spondylitidou.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

golimumab, ankylozující spondylitida

 

SUMMARY

The case report presents the case of patient with ankylosing spondylitis successfully treated with golimumab. The effectiveness of golimumab in clinical trials in patients with ankylosing spondylitis has also been discussed.

 

KEY WORDS

golimumab, ankylosing spondylitis

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM