Využití moderních technologií v terapii diabetes mellitus 1. typu u dětí

05/2018

MUDr. Barbora Obermannová, Ph.D.

Pediatrická klinika 2. LF UK a FN v Motole, Praha

 

SOUHRN

Velký převrat v možnostech léčby diabetes mellitus 1. typu u dětí představují moderní technologie, jejichž zásadní rozvoj započal v devadesátých letech minulého století využíváním inzulínových pump, na který navázalo v posledních patnácti letech využití kontinuálních monitorů glykemie. Spojením těchto dvou léčebných modalit do uzavřeného okruhu „umělé slinivky“ představuje zásadní revoluci v možnostech léčby dětského diabetu, která pro pacienty přináší zlepšení kvality života. Nejdůležitějším nástrojem moderních technologií v léčbě diabetes mellitus je používání kontinuálních monitorů glykemie, a proto se budeme v článku věnovat převážně této problematice.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

kontinuální monitorování glykemie, senzor a pumpa, umělá slinivka, kompenzace diabetu

 

SUMMARY

The huge development in the treatment of type one diabetes certainly brings new technologies. Their rapid development stared in nineties of last century, firstly by the broader use of insulin pumps followed in the last fifteen years by the using of continuous glucose monitoring. Combination of these two technologies to the close loop as artificial pancreas presents the fundamental revolution in the treatment of the diabetes in children and brings them quality of life improvement. Therefore, the most important tool of modern technologies present use of continuous glucose monitor and thereby we will mainly discuss this topic in following article.

 

KEY WORDS

continuous glucose monitor, sensor augmented pump therapy, artificial pancreas, metabolic control

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM