Využití slabých opioidů a jejich kombinovaných přípravků v revmatologii

04/2021

MUDr. Olga Šléglová

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Léčba bolesti je vzhledem ke své složité patofyziologii a výrazně odlišné individuální toleranci na jednotlivá analgetika i jejich dávkování často velkou výzvou. Během posledních let byla zavedena nová analgetika, především ale můžeme pozorovat snahu o maximální využití potenciálu stávajících analgetik pomocí jejich kombinací. Kombinace léčiv z různých tříd se vzájemně se doplňujícími mechanismy účinku poskytuje lepší možnost účinné analgezie při snížených dávkách jednotlivých látek. Fixní kombinace s nastaveným optimálním poměrem látek přinášejí další výhody ve formě omezení výskytu nežádoucích účinků léků a jednoduchého dávkování. Výsledkem je široká možnost použití fixní kombinace tramadolu a paracetamolu. V článku bude představena nová fixní kombinace tramadolu a dexketoprofenu, která je díky svému centrálnímu a perifernímu analgetickému působení spojenému s protizánětlivým účinkem účinnou alternativou pro léčbu bolesti.

 

Klíčová slova

slabé opioidy, tramadol, paracetamol, dexketoprofen, fixní kombinace léků, bolest

 

SUMMARY

Pain treatment is often a great challenge due to its complex pathophysiology and significantly different individual tolerance to individual analgesics and their dosage. During the last years, new analgesics have been introduced, but above all, we can observe an effort to maximize the potential of existing analgesics by using their combinations. Combining drugs from different classes with complementary mechanisms of action provides a better opportunity for effective analgesia at reduced doses of individual agents. Fixed combinations with a set optimal ratio of agents provide the additional benefits of reduced drug side effects and simple dosing. As a result, the fixed combination of tramadol and paracetamol is widely available. In this article, a new fixed combination of tramadol and dexketoprofen will be presented, which is an effective alternative for pain management due to its central and peripheral analgesic action combined with anti-inflammatory effect.

 

Key words

weak opioids, tramadol, paracetamol, dexketoprofen, fixed drug combination, pain

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM