Vývoj v oblasti farmakoterapie arteriální hypertenze

02/2020

Doc. MUDr. Ondřej Petrák, Ph.D.

Centrum pro výzkum, diagnostiku a léčbu arteriální hypertenze, III. interní klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Článek je věnován novým antihypertenzním lékům testovaným v klinických studiích s nadějí časného použití v běžné klinické praxi. Jedná se o souhrn několika skupin léků se zaměřením na jejich mechanismus působení, efektivitu a nežádoucí účinky. Nejblíže uvedení do klinické praxe má nesteroidní inhibitor aldosteronových receptorů finerenon.

 

Klíčová slova

nové antihypertenzní léky, klinické studie, finerenon, firibastat

 

SUMMARY

The article is focused on the new antihypertensive drugs currently tested in clinical trials with expected early use in routine clinical practice. It is a summary of several classes of drugs focusing on their mechanism of action, effectiveness and side effects. The closest to clinical practice is the non-steroidal aldosterone receptor inhibitor finerenone.

 

Key words

new antihypertensive drugs, clinical trials, finerenone, firibastat

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM