Význam kombinované léčby u arteriální hypertenze

03/2016

Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., Natálie Vargová

Farmakologický ústav 2. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Arteriální hypertenze je nejčastějším kardiovaskulárním onemocněním. Je rizikovým faktorem pro ischemickou chorobu srdeční, ischemickou chorobu dolních končetin a cévní mozkové příhody. Kompenzace krevního tlaku výrazně ovlivňuje prognózu nemocných a výskyt kardiovaskulárních komplikací. Nefarmakologická léčba a monoterapie vede k uspokojivým hodnotám krevního tlaku jen u jedné třetiny pacientů. Většina nemocných užívá kombinaci více léčiv, což vede ke zhoršení adherence k léčbě. U těchto pacientů jsou přínosem kombinovaná léčiva obsahující několik účinných látek v jedné tabletě. Klinické studie prokazují jejich příznivý vliv na adherenci pacientů k léčbě, zvýšení účinnosti léčby a snížení nežádoucích účinků provázejících terapii.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

arteriální hypertenze, kombinační léčba, compliance, účinnost léčby, nežádoucí účinky

 

SUMMARY

Arterial hypertension is the most common cardiovascular disease and a risk factor for developing coronary heart disease, peripheral arterial disease, and stroke. Blood pressure control markedly affects prognosis of the patient and incidence of cardiovascular complications. Non-pharmacological therapy and monotherapy achieve satisfactory blood pressure levels in only one in three patients. Most patients receive a combination of several drugs resulting in poor adherence to therapy. A beneficial strategy in these patients is use of combination drugs containing several active substances. Clinical trials have documented their beneficial effects on adherence, treatment efficacy, and reduced occurrence of side effects associated with therapy.

 

KEY WORDS

arterial hypertension, combination therapy, compliance, treatment efficacy, side effects

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM