Význam včasného zahájení léčby inzulinem u diabetes mellitus 2. typu

06/2018

MUDr. Tomáš Edelsberger

Privátní diabetologická ambulance Krnov

 

SOUHRN

Článek přináší přehled o aktuálních možnostech a doporučeních týkajících se léčby inzulínem u osob s diabetes mellitus 2. typu. Inzulín je ze své podstaty nejúčinnějším a klíčovým lékem v léčbě diabetu. V případě jeho uplatnění u diabetu 2. typu je však předmětem diskusí, kdy je ta pravá chvíle k zahájení inzulinoterapie. Přirozený průběh diabetu 2. typu je charakteristický progresí selhání beta-buněk a prohloubením dysregulace metabolismu glukózy. Inzulin stále zůstává jediným antidiabetikem, které je účinné v jakékoliv fázi onemocnění. Optimální načasování zahájení této léčby a volba inzulinového režimu závisí vzhledem k heterogenitě populace pacientů s diabetem 2. typu na celé řadě faktorů, ale především na domluvě mezi lékařem a pacientem.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

inzulin, diabetes mellitus 2. typu, včasné zahájení léčby, inzulinové režimy

 

SUMMARY

The article provides an overview of current insulin treatment options and recommendations for people with type 2 diabetes. Insulin is, by its very nature, the most effective and key drug in the treatment of diabetes. However, in the case of its use in type 2 diabetes, it is the subject of discussions when it is the right time to initiate insulin therapy. The natural course of type 2 diabetes is characterized by a progression of beta-cell failure and a dysregulation of glucose metabolism. Insulin remains the only antidiabetic agent that is effective at any stage of the disease. The optimal timing of initiation of this treatment and the choice of insulin regimen depends due to heterogeneity of the population of type 2 diabetes patients on a variety of factors, but especially on the agreement between the doctor and the patient.

 

KEY WORDS

insulin, type 2 diabetes, early initiation of treatment, insulin regimens

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM