Závažné formy psoriázy - možnosti, perspektivy a aktuální stav lečby v ČR

04/2019

MUDr. Milena Tánczosová; doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA

Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FN Královské Vinohrady, Praha

 

SOUHRN

Psoriáza je chronické zánětlivé onemocnění kůže neinfekčního charakteru; ačkoliv není život ohrožující, značně negativně ovlivňuje kvalitu života pacienta. I přes intenzivní výzkum a pokroky v porozumění etiopatogeneze zůstává nevyléčitelnou chorobou. Cílem léčby je dosažení dlouhodobé remise s minimálními nežádoucími účinky a zlepšení kvality života. U mírných forem je na prvním místě lokální terapie, u těžších forem je třeba systémová terapie, eventuálně biologická léčba.

 

Klíčová slova

psoriáza, biologická terapie, komorbidity

 

SUMMARY

Psoriasis is a chronic non-infectious skin inflammatory disease which even though is not life-threatening can have a negative impact on quality of life. Despite intensive research and advances in understanding the etiopathogenesis, it still remains an incurable disease. The aim of the therapy is to achieve a long remission with minimum side effects and to improve the quality of life. In mild forms, topical therapy is the gold standard but in severe forms systemic including biological treatment is needed.

 

Key words

psoriasis, biologic therapy, comorbidities

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM