Zevní komprese venolymfatické insuficience

05/2023

MUDr. Marika Kylarová, MUDr. Adisa Duranovic

Dermatovenerologická klinika LF UK a FN Plzeň

 

SOUHRN

Kompresivní terapie je nejdůležitějším základním léčebným prvkem v terapii bércových vředů a iymfedémů. Je definována jako tlak, který působí na tkáně uložené pod kompresí včetně krevních a lymfatických cév. Zevní komprese je používána po tisíciletí, přesto je i v dnešní době aktuální a její účinky v léčbě nejsou stále plně doceněny. Autoři objasňují patofyziologii venolymfatické insuficience a účinek jednotlivých typů komprese s odkazem na funkční souvislosti.

 

Klíčová slova

venolymfatická insuficience, kompresivní bandáž, kompresivní punčochy, kompresní tlak

 

SUMMARY

Compression therapy is the most important basic treatment modality in venous leg ulcers and lymphedema. It is defined as the pressure exerted on tissues placed under compression, including blood and lymphatic vessels. External compression has been used for millennia, yet it is still relevant today and its effects in treatment are still not fully appreciated. The authors explain the pathophysiology of venolymphatic insufficiency and the effect of different types of compression with reference to functional consequences.

 

Key words

venolymphatic insufficiency, compression bandages, compression stockings, compression pressure

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM