Zkušenosti s facilitovaným podkožním podáváním imunoglobulinů u nemocných s primárními protilátkovými imunodeficity

05/2017

MUDr. Pavlína Králíčková, Ph.D.

Ústav klinické imunologie a alergologie, FN Hradec Králové

 

SOUHRN

Substituční léčba imunoglobuliny představuje základní léčebnou modalitu pro nemocné s poruchou tvorby specifických protilátek, kteří jsou nadměrně vnímaví k infekčním onemocněním, převážně bakteriálního původu. Konkrétní volba způsobu léčby, dávka i interval jednotlivých podání jsou vysoce individuální. Nejnovější formu představuje podkožní podání facilitované hyaluronidázou. Jedná se o účinný, bezpečný a dobře tolerovaný způsob podávání, rovnocenný s ostatními způsoby. Má výhodu možnosti domácího podkožního podávání s nižším počtem aplikací za měsíc.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

protiLátkové imunodeficience, substituce, imunogobuliny, hyaluronidáza

 

SUMMARY

Immunoglobulin supplementation therapy represents a corner stone in the treatment of patients with impaired of specific antibody production, who are prone to infectious diseases, mainly of bacterial origin. Specific treatment, the way of administration, dosage and substitution interval are highly individual. The new way of administration is represented by hyaluronidase facilitated subcutaneous infusions. It is effective, safe and well-tolerated, equal to the others, having advantage of home-based subcutaneous therapy with a low number of application in a month.

 

KEY WORDS

antibody immunodeficiency, substitution, immunoglobulins, hyaluronidase

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM