Zkušenosti s léčbou vemurafenibem u pacientů s neresekovatelným nebo generalizovaným melanomem

04/2017

MUDr. Taťána Šuková

Dermatovenerologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha

 

SOUHRN

Maligní melanom je onemocnění s celosvětově vzrůstající incidencí, křivka mortality má však v posledních letech ve vyspělých zemích spíše stacionární charakter. I když prognóza pacientů s generalizovaným maligním melanomem je nadále velmi vážná, jsou v současné době k dispozici léčiva, která příznivě ovlivňují přežívání těchto pacientů. Jedny z léků, které jsou schopny ovlivnit přežití pacientů s generalizací maligního melanomu, jsou inhibitory BRAF (vemurafenib, dabrafenib) a inhibitory MEK (trametinib, cobimetinib, binimetinib a selumetinib). V současné době jsou vkládány naděje spíše do léčby kombinované než do léčby v monoterapii.

 

KLÍČOVÁ SLOVA

maligní melanom, inhibitory BRAF, inhibitory MEK, monoterapie, kombinovaná léčba

 

SUMMARY

Malignant melanoma is a disease with a worldwide increasing incidence, mortality curve, however, has in recent years in developed countries rather stationary character. Although the prognosis of patients with generalized malignant melanoma remains very serious, they are currently available treatment that favorably affected the survival of patients with generalized malignant melanoma. One of the drugs which are able to affect the survival of patients with malignant melanoma generalization are BRAF inhibitors (vemurafenib, dabrafenib), inhibitors of MEK (trametinib, cobimetinib, binimetinib and selumetinib). Currently there are hopes primarily inserted in the combined therapy than treatment to monotherapy.

 

KEY WORDS

malignant melanoma, BRAF inhibitors, inhibitors of MEK, monotherapy, combined therapy

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM