Zobrazovací metody při diagnostice a hodnocení progrese axiálních spondyloartritid

03/2019

MUDr. Kristýna Bubová

Revmatologický ústav a Revmatologická klinika 1. LF UK, Praha

 

SOUHRN

Pro diagnostiku axiálních spondyloartritid (axSpA) je zásadním vyšetřením konvenční rentgenový (RTG) snímek sakroiliakálních skloubení. Rentgenové vyšetření dokáže zachytit změny dlouhodobě probíhajícího zánětu, avšak nelze jej využít u časných forem choroby. U pacientů s krátkou dobou trvání obtíží či u pacientů s negativním nálezem na RTG a přetrvávající vysokou suspekcí na tuto potenciálně závažnou chorobu lze využít v diagnostice vyšetření magnetickou rezonancí (magnetic resonance imaging, MR), které dokáže zachytit časné aktivní změny ve formě kostního edému. Obě vyšetření tvoří zobrazovací větev klasifikačních kritérií podle ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society) pro diagnostiku axSpA. Z pohledu hodnocení progrese nemoci se v klinické praxi využívá RTG vyšetření páteře. Pro studijní účely byly vyvinuty různé skórovací systémy, z nichž nejvyužívanějším je modifikované Stokesovo páteřní skóre pro ankylozující spondylitidu (modified Stokes Ankylosing Spondylitis Spinal Score, mSASSS). Obecně se doporučuje opakovat RTG vyšetření v minimálně dvouletých intervalech vzhledem k pomalé progresi nemoci. Ostatní zobrazovací metody mají v diagnostice a hodnocení progrese nemoci jen okrajový význam.

 

Klíčová slova

axiální spondyloartritida, ankylozující spondylitida, non-radiografická axiální spondyloartritida, zobrazovací metody

 

SUMMARY

Conventional x-ray of sacroiliac (SI) joints is the major imaging technique for diagnostic purposes. However, this examination can only visualize changes in long duration of inflammatory process and the use in early stages of the disease is very limited. In patients with short period from the first symptoms or patients with negative x-ray of SI joints and remaining suspicion of disease presence magnetic resonance imaging (MRI) can be used to capture early active changes in a form of bone marrow edema. Both these methods form the imaging arm of ASAS (Assessment of SpondyloArthritis International Society classification) criteria for axSpA. In evaluation of disease progression spine x-rays are widely used in clinical practice. Several scoring methods are available from which modified Stokes Ankylosing Spondylitis Spinal Score (mSASSS) is the most common. General recommendation is not to repeat spine x-rays earlier then in two years interval because of slow disease progression. Other imaging techniques have only limited value for diagnostic purposes or estimation of disease progression.

 

Key words

axial spondyloarthritis, ankylosing spondylitis, non-radiographic axial spondy- loarthritis, imaging

 

 

Celý článek je dostupný pouze pro předplatitele

Staňte se pravidelným odběratelem našeho časopisu Revue Farmakoterapie...

 

VÍCE O PŘEDPLATNÉM