Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek chirurgie . Zobrazit všechny články

Point-of-care ultrasonografie metodou HEAD-US – přínos pro každodenní praxi hemofilického centra

06/2023 MUDr. Radomíra Hrdličková; MUDr. Richard Kašpárek, Ph.D.; MUDr. Šárka Blahutová
Opakovaná krvácení do kloubů u osob s hemofilií vede v mnoha případech k těžkému destruktivnímu poškození kloubů. Ultrasonografie v režimu point-of-care detekuje kloubní výpotek, synoviální hypertrofii, změny chrupavky a eroze subchondrální kosti. Může tedy být cennou technikou pro screening časných kloubních změn u hemofilie a také pomocným nástrojem k určení příčiny pacientovy akutní kloubní bolesti a má vliv na plánování vhodné terapie.
CELÝ ČLÁNEK

Miniinvazivní chirurgie hallux valgus

02/2021 MUDr. Pavel Novák
Chirurgická terapie vbočeného paice je široce probádanou disciplínou. Typů operačních výkonů lze v literatuře nalézt více než 150.1 Z tohoto širokého spektra se do obliby ortopedů dostala především distáiní klínovitá osteotomie I. metatarsu (také nazývána V osteotomie). Po provedení osteotomie se posouvá periferní fragment I. metatarsu, čímž se dosahuje korekce deformity. Tento intraartikulární výkon vyžaduje otevření kloubního pouzdra pro vizualizaci I. metatarsofalangeálního skloubení. Dříve se tento výkon prováděl bez fixace osteosyntetickým materiálem, což občasně vedlo k avaskulární nekróze periferního fragmentu či ke zhojení v neuspokojivém postavení. Posun techniky představovala fixace šroubem. Miniinvazivní operace vbočeného palce posouvá operativu ještě dále tím, že kostní výkon je proveden mimokloubně a periferní fragment je stabilně fixován šrouby.
CELÝ ČLÁNEK

Bariatrická chirurgie v léčbě diabetes mellitus 2. typu

01/2021 MUDr. Viktorie Hrádková; prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Prevalence diabetes mellitus 2. typu celosvětově stále narůstá a souvisí především se světovou epidemií obezity. Obezita je kromě diabetu rizikovým faktorem řady dalších onemocnění. Bariatrická chirurgie představuje velmi účinnou metodu nejen snižující hmotnost, ale také metodu k ovlivnění přidružených komorbidit. Velká část pacientů s diabetes mellitus 2. typu není uspokojivě kompenzována ani přes léčbu moderními antidiabetiky a pro takové pacienty představuje bariatrická chirurgie efektivní prostředek zlepšující jejich kompenzaci případně vedoucí až v jeho remisi. Cílem článku je přiblížit metody bariatrické chirurgie a jejich metabolické účinky.
CELÝ ČLÁNEK

Management závažného krvácení a koagulopatie při traumatu

01/2020 MUDr. David Astapenko, Ph.D.; prof. MUDr. Vladimír Černý, Ph.D.
Život ohrožující krvácení (ŽOK) je urgentní situace na multioborové úrovni. Zásadní pro správnou léčbu je zahájení masivního transfuzního protokolu a identifikace zdroje krvácení s případnou urgentní chirurgickou intervencí. Cílem podání krevních derivátů je zamezit tkáňové hypoxii, rozvoji hypovolemického šoku a orgánovému poškození. Léčba se též zaměřuje na rozvoj koagulopatie (nejčastěji traumatem indukované). Optimálním nástrojem pro její včasnou diagnostiku jsou tromboelastické metody (např. rotační tromboelastografie), které lze využít i pro sledování účinnosti léčby a snížení množství podané plazmy. Přehledový článek shrnuje recentní evropská doporučení pro léčbu ŽOK a v neposlední řadě diskutuje i význam mikrocirkulace.
CELÝ ČLÁNEK