Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek vakcinologie . Zobrazit všechny články

Očkování proti chřipce v seniorské populaci – nová vysokodávková očkovací látka Efluelda

05/2023 MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Chřipka je onemocnění, která se objevuje prakticky každoročně formou chřipkové epidemie, která přichází do České republiky většinou v prosinci až lednu a trvá několik měsíců. Nejedná se o banální onemocnění, ale naopak. Chřipka může mít velmi těžký průběh, a především v mezních věkových skupinách může vést k prudkému zhoršení zdravotního stavu nebo dokonce k úmrtí, ať již na chřipku samotnou nebo její primárně virové nebo bakteriální komplikace či na zhoršení základního onemocnění. Lidé často zaměňují běžné respirační infekce za chřipku, a i to je jeden z důvodů, proč odmítají očkování. Přitom právě očkování je jedinou spolehlivou ochranou proti tomuto závažnému onemocnění.
CELÝ ČLÁNEK

Vaxneuvance – nová možnost očkování proti pneumokokům

05/2023 MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Onemocnění vyvolaná pneumokoky jsou častými infekcemi, které postihují jak malé děti, tak dospělé jedince. Především v mezních věkových skupinách jde o onemocnění s vysokým rizikem závažného průběhu. Přestože existuje celá škála antibiotik, na která jsou pneumokoky citlivé, pro rychlost a závažnost průběhu je lépe těmto onemocněním předcházet. K dispozici je v současné době několik očkovacích látek, které mohou zabránit onemocněním vyvolaným nejčastěji se vyskytujícími sérotypy. Škálu těchto očkovacích látek doplnila 15va1entní očkovací látka Vaxneuvance, kterou je možno podat u dětí od šesti týdnů i v dospělém věku.
CELÝ ČLÁNEK

Meningokoková onemocnění – stále aktuální hrozba

05/2023 MUDr. Hana Roháčová, Ph.D.
Článek je věnován meningokokovým infekcím, které přes nízkou incidenci jsou stále hrozbou především pro děti a dospívající. V současné době se rozšířilo portfolio očkovacích látek o další vakcínu určenou k prevenci sérotypů A, C, W a Y.
CELÝ ČLÁNEK

Středoevropská klíšťová meningoencefalitida – klinický dopad, možnosti terapie a prevence

05/2023 MUDr. Martin Slížek; MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Vysoká incidence klíšťové meningoencefaiitidy a častý výskyt komplikací činí z této nemoci epidemiologicky i klinicky nejvýznamnější arbovirózu nejen v ČR, ale i ve většině zemí střední a východní Evropy a v některých částech Asie. Navzdory relativně nízké smrtnosti zanechává tato infekce centrálního nervového systému až u poloviny nemocných dlouhodobé či trvalé následky, a představuje tak zásadní zátěž nejen pro pacienty samotné, ale i pro zdravotní a sociální systém. Jedinou spolehlivou ochranou proti klíšťové meningoencefalitidě je očkování, v případě rozvoje onemocnění jsme nadále odkázáni na symptomatickou a antiedematózní léčbu.
CELÝ ČLÁNEK

Očkování proti onemocnění covid-19 mRNA vakcínami

01/2021 RNDr. Marek Petráš, Ph.D.
Nová pandemie způsobená virem SARS-CoV-2, rozšířeným po celém světě, od počátku loňského roku 2020 vyvolala potřebu rychle vyvinout odpovídající vakcínu, která by byla dostupná pro celosvětovou populaci. Od počátku bylo zřejmé, že jedna vakcína stačit nebude. Tohoto pomyslného úkolu se zhostilo mnoho vývojových laboratoří po celém světě a navrhly různé typy vakcín, tj. inaktivované celovirionové, subjednotkové, živé nebo vektorové a genetické. Právě ten posledně uvedený typ získal pomyslné prvenství v rychlosti vývoje, výroby a klinického hodnocení a stal se na počátku ledna 2021 dostupným v zemích Evropské unie. Genetické mRNA vakcíny nebyly dosud používány v rámci běžného očkování používány, a proto si zaslouží zvýšenou pozornost. Tato práce předkládá souhrn stávajících poznatků o mechanismu, účinnosti a bezpečnosti očkování genetickými mRNA vakcínami.
CELÝ ČLÁNEK

Prevence infekčních zánětů centrálního nervového systému - možnosti a doporučení

06/2020 MUDr. Martin Slížek; MUDr. Tereza Rudová; MUDr. Dita Smíšková, Ph.D.
Bakteriální i virové infekce centrálního nervového systému mohou mít závažný průběh s těžkými následky, včetně úmrtí. Nejvíce ohrožené jsou okrajové věkové skupiny a osoby se sníženou funkcí imunitního systému. Pouze u některých agens je k dispozici účinná kauzální léčba, kterou je možné při včasném podání příznivě ovlivnit průběh onemocnění. Vakcinace je snadnou a účinnou možností prevence. Lze tak předcházet především těžkým bakteriálním infekcím způsobeným meningokoky, pneumokoky a hemofily. Přestože účinná vakcína proti viru klíšťové meningoencefalitidy je běžně dostupná, incidence tohoto onemocnění v České republice je nejvyšší ze všech evropských zemí. Sdělení obsahuje souhrn současných vakcinačních možností proti patogenům vyvolávajícím neuroinfekce, hlavní indikace očkování a doporučovaná očkovací schémata.
CELÝ ČLÁNEK

Současné poznatky o vakcinaci proti pneumokokům

02/2019
Pneumokokové infekce, zejména pneumonie, jsou i přes možnost očkování stále častým onemocněním. V letech 2015 až 2017 dosahovala proočkovanost seniorů, u kterých bývá průběh onemocnění nejzávažnější, pouze necelá 3 %. Právě proto bylo očkování proti pneumokokům jedním z témat nezávislého bloku v rámci XXVI. Luhačovických dnů, které se konaly v termínu 29.-30. 3. 2019.
CELÝ ČLÁNEK