Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé . Zobrazit všechny články

Zemřel prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

04/2018 Štěpán Svačina
Dne 3. července 2018 zemřel ve věku 86 let významný český internista a diabetolog profesor Jaroslav Rybka. České nejen lékařské veřejnosti je prof. Rybka znám především jako zakladatel československého diabetologického programu.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

04/2018 Richard Češka
Předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a přednosta III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., se narodil 28. 10. 1952 v Praze.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 04/2018

04/2018 Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Medik roku 2018

03/2018
Jindřichohradecká nemocnice letos hostila během 13.-15. dubna již čtvrtý ročník soutěže Medik roku, ve které se utkalo celkem 19 pětičlenných týmů ze všech lékařských fakult České republiky ve 12 vědomostních a dovednostních disciplínách. Soutěž Medik roku získává každým rokem na popularitě - pro letošní ročník se kapacita účastníků naplnila již během dvou a půl minuty a záštitu nad akcí převzal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a hejtmanka kraje Mgr. Ivana Stráská.
CELÝ ČLÁNEK

Nutriční péče v domácím prostředí

03/2018 MUDr. Michal Šenkyřík
Domácí nutriční podpora zahrnuje aplikaci enterální a parenterální výživy v domácím prostředí při selhání přirozeného způsobu výživy. Domácí enterální výživa používá různé modality a přístupové cesty při zachování funkce střeva. Chronické intestinální selhání indikuje závislost na domácí parenterální výživě, která je podávána dlouhodobými centrálními žilními vstupy. Domácí nutriční péče zlepšuje kvalitu života pacienta a je ekonomicky výhodnější ve srovnání s hospitalizační péčí.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

03/2018 prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2018

03/2018 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK

Učíme se vzájemně pomáhat, peníze jsou jen jednou z forem pomoci

02/2018
Se svým kamarádem Janem Černým v devadesátých letech objevili díru na trhu - dodávání kancelářských potřeb do firem. Úspěšnou firmu po 15 letech prodali a o několik let později založili nadaci Dobrý anděl. Jejich pomoc je založená na pravidelných příspěvcích rodinám, které zasáhla vážná nemoc. Níže přinášíme rozhovor s Petrem Sýkorou, spoluzakladatelem nadace Dobrý anděl.
CELÝ ČLÁNEK

Konzervativní léčba chronických žilních onemocnění

02/2018
Chronická žilní insuficience je nejběžnější komplikací žilních varikozit. Její prevalence je v současné době velmi vysoká, což s sebou přináší i vysoké náklady na diagnostiku a léčbu. Novinky v oblasti léčby byly diskutovány v rámci 43. angiologických dnů a 4. kongresu European Society for Vascular Medicine v hotelu Vienna House Diplomat Prague ve dnech 18.-20. března 2018.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

02/2018 Mgr. Jaroslav Hořejší
CELÝ ČLÁNEK

Kniha Molekulární onkologie v kasuistikách byla pokřtěna

01/2018
V rámci pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO se tradičně již devátým rokem v Clarion Congress Hotelu Prague setkali přední čeští a zahraniční odborníci. Motto letošního ročníku, který se konal 24.-26. ledna bylo „Unikátní léčba pro unikátního pacienta“.
CELÝ ČLÁNEK

Konečně nová kniha věnující se stomatochirurgii

01/2018
Nová kniha nakladatelství Current Media Stomatochirugie - klinické aspekty MKN-10, jejímiž autory jsou MUDr. Daniel Hrušák a kol., byla slavnostně pokřtěna 17. ledna v rámci pravidelné plzeňské vzdělávací akce Večerní univerzita zubního lékaře 2018 v hotelu Vienna House Easy Angelo Pilsen. Kmotry byli prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Plzni a přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň, a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

01/2018
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., je od roku 2014 již 508. rektorem Univerzity Karlovy a předsedou České konference rektorů.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 01/2018

01/2018 MUDr. Marcela Szabó
CELÝ ČLÁNEK

Vyšetření hodnot C-reaktivního proteinu v ordinaci praktického lékaře pro děti a dorost

06/2017 MUDr. Jiří Marek
Hodnotu C-reaktivního proteinu (CRP) bylo možné měřit v nemocnicích a velkých laboratořích už od roku 1930 po objevu pánů Francise a Tilletta, ale zvláště pro lékaře ambulantní péče to znamenalo odběr žilní krve, následný svoz, zpracování a odeslání výsledku zpět, což znamenalo pro indikujícího lékaře před rokem 1999 zdržení v optimálním případě 24 hodin, ale při pátečním odběru až 96 hodin. To znamená, že u tak citlivé metody, jakou je vyšetřování hodnot CRP, které se mění v řádu několika hodin, jsme získali hodnotu, která nikdy neodpovídala momentálnímu stavu pacienta. Teprve od roku 1999 bylo možno v Evropské unii a od roku 2000 v České republice zakoupit první modely POCT-CRP, které se díky svému zmenšení (oproti laboratorní verzi) a rychlému výsledku staly výrazným a vpravdě revolučním nástrojem pro lékaře v ambulantní péči.
CELÝ ČLÁNEK

Možnosti a úskalí využití autologních a xenogenních destičkových faktorů v léčbě ran v praxi

06/2017 MUDr. Barbara Kubešová, PharmDr. Lucie Hlávková, MUDr. Václav Kubeš
Trombocytární růstové faktory jsou převážně glykoproteiny, které se nacházejí v alfa-granulech krevních destiček. Zkušenosti vypovídají o tom, že každé lokální zvýšení destičkových faktorů vede k místnímu posílení hojivých a regeneračních procesů. K posílení hojivých procesů lze využít autologní, alogenní i xenogenní faktory. Možnosti využití jsou limitovány infekčními riziky a legislativou.
CELÝ ČLÁNEK

Strategie léčby chronických ran

06/2017 MUDr. Robert Ston
Přehledový článek se zabývá příčinami vzniku chronických, nehojících se defektů, jejich správnou diagnostikou a přístupem k léčbě. Důraz je kladen na holistický přístup k ráně používající koncept TIME, na nutnost ovlivnění příčiny vzniku rány a následně na adekvátní kombinaci chirurgických a nechirurgických metod hojení ran, nevyjímaje podpůrnou terapii v rukou proškolených zdravotnických odborníků z řad lékařů různých odborností i zdravotních sester.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc.

06/2017
Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc., je významnou osobností nejen české medicíny, ale i celosvětově uznávaným vědcem. Patří mezi důležité postavy Karlovy univerzity, kde svým působením v oblasti vědecké i pedagogické přispívá nepochybně k jejímu rozvoji a dobrému jménu.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 06/2017

06/2017 Jitka Štěrbová
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 5 6 7 8