Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé . Zobrazit všechny články

Gaucherova nemoc - současné možnosti léčby

05/2019 MUDr. Věra Malinová
Gaucherova nemoc je vzácné dědičně podmíněné metabolické onemocnění. V důsledku nedostatečné aktivity lysosomálního enzymu glukocerebrosidázy dochází k nahromadění glukocerebrosidu v lysosomech postižených buněk. Projevuje se nejčastěji zvětšením sleziny, jater, příznaky krvácivé diatézy a postižením skeletu. V laboratoři se objevuje trombocytopenie, anemie či leukopenie, střádavé změny v kostní dřeni obratlů a dlouhých kostí je možno zobrazit při vyšetření magnetickou rezonancí. Potvrzení diagnózy je možné na enzymatické a molekulárně genetické úrovni. V léčbě se uplatňuje substituce chybějícího enzymu formou nitrožilních infuzí či snaha o redukci substrátu, který je za normálních okolností štěpen glukocerebrosidázou. Nutný je komplexní přístup včetně symptomatické léčby a genetického poradenství.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Jan Kvasnička, DrSc.

05/2019 Prof. MUDr. Miroslav Penka, CSc.
Ne vždy byla hematologie v popředí odborného medicínského zájmu, tak jak je tomu dnes. Jednalo se o obor, který byl vnímán jako okrajový, spíše spojený s transfuzí krve a s nezbytným laboratorním zázemím v podobě parametrů krevního obrazu, orientačních testů krevního srážení a imunohematologie dotýkající se krevních skupin. Byl součástí vnitřního lékařství, pediatrie, laboratorní medicíny bez stratifikovaného zaměření. Jeho vývoj se však urychlil v souvislosti s novými poznatky, automatizací, sofistikovaným náhledem a jejich praktickým využitím.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 05/2019

05/2019 Jitka Štěrbová
CELÝ ČLÁNEK

Zpráva z kongresu Americké diabetologické asociace 2019 v San Franciscu

04/2019 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kongres Americké diabetologické asociace (American Diabetes Association, ADA) se v letošním roce uskutečnil v kalifornském San Franciscu. Tradičně na něm byly prezentovány výsledky řady důležitých studií a nutno konstatovat, že ani o překvapivé výsledky v letošním roce nebyla nouze.
CELÝ ČLÁNEK

Rytíř českého lékařského stavu

04/2019 Doc. MUDr. Zdeňka Límanová, CSc.
Pokud by byla vyhlášena soutěž o nejslušnějšího a nejkultivovanějšího úspěšného vědce, v seznamu vítězů bychom bezpochyby našli pana profesora Josefa Marka. Jeho rytířství není dáno jmenováním, ale je formováno jeho povahou, jeho charakterem. Pevnost názorů, skromnost a hluboce humánní cítění přidávají jeho rytířství další záviděníhodnou dimenzi. Závidět můžeme i jeho až nadlidskou píli; ovšem samotná píle by pro mimořádně úspěšnou vědeckou činnost profesora Marka nestačila. Sudičky to tušily a nadělily proto panu profesorovi i nadměrné množství nadání. A sečteme-li píli a nadání a připočteme-li i pevné morální zásady, správný výsledek se dostaví: je to zářný Rytíř Josef Marek.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 04/2019

04/2019 Prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Pohled za hranice - MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

03/2019
Přinášíme Vám další díl v rámci rubriky Pohled za hranice, ve které představujeme životní příběhy českých lékařů, kteří vykonávají svou lékařskou praxi delší dobu mimo naši republiku. Rádi bychom Vám zajímavou formou osobního příběhu pohledem českých lékařů přinesli informace o možnostech, výhodách, ale i nevýhodách a úskalích vykonávání lékařské praxe v zahraničí. Zajímavé bude i porovnání týkající se různých států, oborů medicíny apod. Pro některé z Vás, kteří byste uvažovali o práci v zahraničí, či naopak pro Vás, kteří nechtějí nebo to pro ně není z různých důvodů dostupné, by nová rubrika mohla přinést zajímavé čtení a poučení.
CELÝ ČLÁNEK

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii - doporučené postupy a reálná praxe

03/2019
Pod odbornou záštitou Diabetologického centra Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole v Praze uspořádaly Diabetická asociace ČR, Akademie postgraduálního vzdělávání v medicíně a Galén Symposion ve Starých Splavech ve dnech 31. 5 až 1. 6. odborné symposium s názvem Mýty, omyly a pravdy v diabetologii, v jehož rámci zazněla i přednáška podpořená společností Novartis na téma Doporučené postupy a reálná praxe, přednesená prof. MUDr. Milanem Kvapilem, CSc., MBA, z Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole.
CELÝ ČLÁNEK

Risankizumab aneb Modré z nebe na dosah?

03/2019
„Co se pohybuji v dermatologii v oblasti léčby psoriázy, stále na pomyslné modré z nebe čekám. Těší mě, že díky risankizumabu, který má dobrou dlouhodobou účinnost i bezpečnost a komfortní podávání, na dosah opravdu je,“ uvedl prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., přednosta I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně na satelitním symposiu společnosti AbbVie, jež bylo součástí 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci. Spolu s ním setkáním provázel MUDr. Martin Tichý, Ph.D., přednosta Kliniky chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc.
CELÝ ČLÁNEK

Dermatolog s revmatologem aneb společně jde všechno lépe

03/2019
Psoriáza je chronické, zánětlivé, imunitně podmíněné onemocnění spojené s významnými komorbiditami. Nejčastější z nich je psoriatická artritida, která se vyskytuje u více než třetiny pacientů s psoriázou. Právě o ní pojednávalo symposium Dermatolog s revmatologem aneb společně jde všechno lépe, které se konalo 6. června v rámci 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci. O dalších komorbiditách pojednávalo symposium s názvem Komorbidity u psoriázy a jejich ovlivnění biologiky, které proběhlo o den později.
CELÝ ČLÁNEK

Tremfya (guselkumab) - první inhibitor interleukinu 23 a jeho místo v současné klinické praxi

03/2019 
V rámci 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů, který se konal 6.-8. 6. 2019 v Olomouci, se uskutečnilo i edukační symposium věnované prvnímu inhibitoru interleukinu 23 guselkumabu a jeho roli v klinické praxi. Symposium moderoval prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze. V rámci odborného bloku nejprve doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA (Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV), představil nový přípravek, dokumentoval jeho účinnost a bezpečnost a uvedl některé výsledky klinických studií. O dosavadních zkušenostech s jeho užitím v klinické praxi poté hovořili MUDr. Martin Tichý, Ph.D. (Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN v Olomouci), a MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně). Symposium se konalo za podpory farmaceutické společnosti Janssen-Cilag s.r.o.
CELÝ ČLÁNEK

Profesor Cyril Höschl

03/2019 Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Rychlé tempo a velký rozsah změn v jednotlivých oblastech lidské činnosti lze vysvětlit jako důsledek pokroku, který provází intenzivnější globální komunikaci a širokou dostupnost vyššího vzdělání. Při pohledu zblízka lze ale pozorovat osobnosti, které mají na těchto změnách významný podíl. Takoví jedinci udávají polohu, ve které se jejich obor nachází a směr kterým se ubírá. Slouží jako milníky na cestě z minula do budoucnosti. V psychiatrii je takovou osobností prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FCMA, FRCPsych - psychiatr, učitel, vědec a organizátor. Oboru pomohl zjednat respekt a autoritu mezi kolegy lékaři, mezi vědci, politiky i svými čtenáři a posluchači. V psychiatrii je především autoritou odbornou, za hranicemi oboru je vnímán j ako významný publicista a neopominutelná osobnost intelektuálního prostředí společnosti.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2019

03/2019 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
 
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

02/2019 Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Milan Šamánek je zakladatelem celostátního systému vysoce úspěšné péče o děti s onemocněním srdce a cév v České republice. Založením Dětského kardiocentra v roce 1977 spolu s vyškolením generací dětských kardiologů vytvořil významnou platformu, z níž dodnes profitují pacienti i odborníci. Zcela změnil původně nepříznivý osud tisíců dětských pacientů s vrozenými srdečními vadami.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 02/2019

02/2019 Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
 
CELÝ ČLÁNEK

MUDr. Miloš Fusek

01/2019
Při pohledu zpět se trochu divím, jak je můj dnešní život vzdálen od mých představ před třemi či čtyřmi desítkami let. Některé mezníky rozhodují o životní dráze víc než jiné. Jedním z těch důležitých bylo v mém případě rozhodnutí vydat se z Prahy do Basileje.
CELÝ ČLÁNEK

Nová rubrika Pohled za hranice

01/2019
Od letošního roku Vám budeme na stránkách Farmakoterapeutické revue v rámci nové rubriky Pohled za hranice představovat životní příběhy českých lékařů, kteří vykonávají svou lékařskou praxi delší dobu mimo naši republiku.
CELÝ ČLÁNEK

Spondyloartritidy - onemocnění mnoha tváří

01/2019
Součástí Třeboňských revmatologických dnů, které se konaly ve dnech 9.-11. ledna 2019, bylo několik symposií farmaceutických společností, jejichž cílem bylo představit některé nové přístupy k diagnostice a léčbě revmatických onemocnění i nové léčivé přípravky a jejich lékové formy. Jedním z nich bylo symposium společnosti AbbVie, nazvané Spondyloartritidy - onemocnění mnoha tváří. V rámci symposia byla za moderování Heřmana Manna přednesena čtyři sdělení.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

01/2019 Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Profesor Haluzík je vedoucí Laboratoře experimentální diabetologie Centra experimentální medicíny Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Zastává zde zároveň funkci zástupce přednosty. Současně je v IKEM zaměstnán i jako klinik - lékař Centra diabetologie. Vedle toho je zaměstnán na částečné úvazky jako vědecký pracovník Ústavu biochemie a lékařské diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Endokrinologického ústavu v Praze.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 01/2019

01/2019 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4