Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé . Zobrazit všechny články

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

01/2021 Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Co nového přinesl kongres EASD 2020 aneb virtuální setkání místo vídeňského Sacheru

06/2020 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kongres Evropské asociace pro studium diabetů se měl letos konat ve Vídni, ale podobně jako u všech velkých akcí v letošním roce kongres konal pouze virtuálně. Zajímavým důsledkem bylo rekordní zvýšení celkového počtu účastníků kongresu až na 20 000 (z obvyklých 14-16 000). Na druhou stranu Vídeň a její krásy asi chyběly úplně všem a možnost osobního kontaktu s kolegy bohužel plně nenahradí ani ten nejdokonalejší systém pro on-line jednání a prezentace.
CELÝ ČLÁNEK

Jak vybrat molekuly pro triple terapii CHOPN

06/2020
Podle doporučení České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP jsou základem farmakologické paušální léčby stabilní chronické obstrukční plicní nemoci dlouhodobě působící inhalační bronchodilatancia - anticholinergika a beta-2 agonisté. Nejvíce symptomatičtí pacienti s fenotypem častých exacerbací, současnou diagnózou astmatu či přítomnou eozinofilií pak profitují z triple terapie s přidáním inhalačních kortikosteroidů. Důležité je však léčbu u každého pacienta individualizovat, protože jednotlivé léky, které patří do trojkombinace, se liší nejen nástupem účinku a délkou působení, ale i dostupností inhalačních systémů, afinitou, potencí či selektivitou k receptoru.
CELÝ ČLÁNEK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

06/2020 MUDr. Andrea Skálová
CELÝ ČLÁNEK

Profesorka Jiřina Bartůňková

05/2020 Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
Profesorka MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, pochází z rodiny pražských intelektuálů. Tatínek, PhDr. Josef Zumr, CSc., je dodnes ve svých 92 letech činným vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR. Maminka, PhDr. Jiřina Zumrová, spojila svůj profesní život redaktorky se Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění, pozdějším Odeonem. Jiřina se sestrou Hanou (nyní docentkou ČVUT) vyrůstala v Libni obklopena řadou zajímavých osobností. Rodinným přítelem byl například Bohumil Hrabal. Za normálních okolností by se asi vydala také tímto směrem. Již během studia na střední škole složila státní zkoušky z ruštiny a francouzštiny, mluví také anglicky a italsky. V 70. letech minulého století ale rodinná ani společenská situace nenahrávaly studiu humanitních oborů. Po krátkém rozhodování, a s podporou rodičů tedy nastoupila na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnešní 1. lékařská fakulta UK).
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 05/2020

05/2020 doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Zpráva z virtuálního kongresu Americké diabetologické asociace 2020

04/2020 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
V důsledku infekce COVID-19 jsme, pokud jde o kongresy a osobní setkávání na vědeckých akcích, začali žít poněkud virtuálně. Mimochodem, definice slova virtuální podle Wikipedie je následující: virtuální jsou věci, které materiálně neexistují, ale působí a projevují se, jako kdyby byly reálné. Přesně tímto způsobem se v letošním roce uskutečnil kongres Americké diabetologické asociace, který měl být podle původního plánu v Chicagu. Ovšem místo v kongresovém centru na břehu Michiganského jezera se kongres s ohledem na COVID-19 uskutečnil pouze on-line s předtočenými přednáškami a samozřejmě omezenou možností diskuse. Registrovaní účastníci mohli poslouchat přednášky buď „živě", tedy v době, kdy byly v rámci programu plánovány, nebo až 90 dní po skončení kongresu. Na kongresu bylo také patrno, že prezentace velkých klinických studií byly přítomny pouze ve značně omezené míře, což bylo nepochybně také důsledkem koronavirové epidemie. Ale i tak kongres přinesl řadu zajímavých témat a novinek.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, csc.

04/2020 Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
 
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 04/2020

04/2020 Prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

03/2020 Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Revmatologie v době pandemie COVID-19

03/2020 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK

Právní aspekty a důsledky elektronické preskripce

02/2020 JUDr. Jana Konečná, Ph.D.
Předepisování léčivých přípravků má od 1. 1. 2020 nová pravidla, která přináší pro poskytovatele zdravotních služeb nová vyhláška upravující používání receptů v elektronické a listinné podobě. Změny se týkají především údajů uváděných na receptu. Novinkou je i lékový záznam, který umožňuje pacientovi, lékaři, farmaceutovi a klinickému farmaceutovi nahlížení na údaje o léčivých přípravcích předepsaných a vydaných konkrétnímu pacientovi.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 02/2020

02/2020 Michal Vrablík
CELÝ ČLÁNEK

Jeden svět 2020

01/2020
Festival Jeden svět je tradičně spojován s velkými geopolitickými problémy dnešní doby - válkou v Sýrii, na Ukrajině, migrační krizí.
Letos se ale festival poprvé zaměří v širším měřítku i na téma zdraví a zdravotnictví. Program 22. ročníku přibližuje jeho programový ředitel Ondřej Moravec.
CELÝ ČLÁNEK

Léčba hereditárního angioedému

01/2020 TISKOVÁ ZPRAVA
Hereditární angioedém (HAE) je genetická porucha imunitního systému, která se podle odhadů vyskytuje v Evropě u jednoho z 50 000-150 000 lidí. Vyznačuje se opakovanými epizodami otoků kůže a sliznic na různých částech těla (Králíčková P. Remedia, 2016). Řadí se mezi vzácná a současně velmi nebezpečná onemocnění. V případě neléčené ataky v oblasti laryngu může pacienta ohrozit i na životě. Předpokladem pro vznik HAE je nejčastěji dědičnost. Pravděpodobnost projevu onemocnění u potomka je 50 % (Litzman J, et al. Alergie, 2018). Ve většině případů je důvodem genová mutace, která má za následek nedostatečnou tvorbu inhibitoru Cl-esterázy (C1-INH). Pacienti trpící HAE mají buď sníženou hladinu C1-INH, nebo C1-INH proteinu, které nefungují správně. Při atace HAE není protein C1-INH schopen zabránit příliš vysokým hladinám bradykininu a složek komplementového systému, což následně vede k otokům, bolestem a v případě otoků oblasti hrtanu například i k neprůchodnosti dýchacích cest (http://www.hae-imuno.cz/priznaky-a-priciny/). Včasná diagnostika a vhodně zvolená léčba je tedy pro pacienty i jejich ošetřující lékaře nadmíru důležitá (Hanzlíková J. Medical Tribune, 2013).
CELÝ ČLÁNEK

Prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc.

01/2020 Doc. PharmDr. Alena Sumová, DSc.
Profesorka RNDr. Helena Illnerová, DrSc., je dlouholetou pracovnicí Fyziologického ústavu, do roku 1992 Československé akademie věd (ČSAV) a od roku 1993 Akademie věd České republiky (AV ČR). Do ústavu nastoupila jako aspirantka po ukončení Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy (UK) v Praze v roce 1961 jako promovaná chemička. Od té doby zde pracuje až dosud, v současnosti již jen jako emeritní vědecká pracovnice.
 
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 5