Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé. Zobrazit všechny články

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

06/2018
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., je významným českých farmakologem, jehož vědecko-výzkumná činnost výrazně přesahuje hranice naší republiky.
V letech 2004-2014 zastával funkci přednosty Ústavu farmakologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2014-2018 byl předsedou výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně, nyní je stále aktivním členem výboru.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 6/2018

6/2018 Jitka Štěrbová
CELÝ ČLÁNEK

Konopí pro léčebné použití - současná situace v České republice

05/2018 Ing. Nikola Jantosova
Konopí pro léčebné použití (KLP) je zařazeno mezi návykové látky s vysokou mírou zneužití a rizika při užívání. Pro jeho využívání v České republice má zásadní význam zákon č. 50/2013, měnící zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákon č. 167/4998 Sb., o návykových látkách, a dále vyhláška č. 236/2015 Sb. Dostupnost KLP je v souladu s naší legislativou zajištěna ze dvou zdrojů - pěstováním v ČR nebo dovozem ze zahraničí. K zajištění dostupnosti českého KLP je v ČR kompetentním orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Česká republika realizovala pěstování vlastního KLP v Evropské unii mezi prvními zeměmi. V roce 2018 SÚKL udělil již druhou licenci k jeho pěstování. Tím zajistil dostupnost 40 kg KLP z tuzemských zásob na dobu 4 let formou postupně realizovaných dodávek od českého dodavatele, společnosti Elkoplast Slušovice s.r.o.
CELÝ ČLÁNEK

Kritický pohled na využití zánětlivých biomarkerů akutní fáze v klinické praxi

05/2018 MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Na základě rekapitulace biologických vlastností, sekrečních stimulů, biologického poločasu eliminace a dalších vlastností C-reaktivního proteinu je upozorněno na možnosti nespecifického navýšení tohoto biomarkeru zánětu, a tak vymezen jeho význam pro rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie. Úskalí interpretace navýšení hodnot C-reaktivního proteinu je možno dobře vyjasnit vyšetřením dalšího, specifičtějšího, biomarkeru bakteriálního zánětu, a to prokalcitoninu.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., FCMA

05/2018 Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Prof. Soňa Nevšímalová promovala s vyznamenáním na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (nyní 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy). Po promoci nastoupila jako asistentka Biologického ústavu mateřské fakulty, ale postupně přešla na Neurologickou kliniku, kterou zastihla na sklonku éry akademika Kamila Hennera. Na Neurologické klinice začala působit v pozici sekundární lékařky a v roce 1972 se po atestaci 2. stupně stala odbornou asistentkou kliniky.
CELÝ ČLÁNEK

Pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění

05/2018 Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Během mé profesní kariéry se medicína, a tedy i neurologie, podstatně změnila. Došlo k výraznému posunu jak v diagnostice, tak v léčbě celého spektra neurologických onemocnění. Od popisu klinických projevů se dostáváme blíže k jejich patofyziologii, a tím se nám přibližují i terapeutické možnosti.
CELÝ ČLÁNEK

Zemřel prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

04/2018 Štěpán Svačina
Dne 3. července 2018 zemřel ve věku 86 let významný český internista a diabetolog profesor Jaroslav Rybka. České nejen lékařské veřejnosti je prof. Rybka znám především jako zakladatel československého diabetologického programu.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

04/2018 Richard Češka
Předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a přednosta III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., se narodil 28. 10. 1952 v Praze.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 04/2018

04/2018 Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Medik roku 2018

03/2018
Jindřichohradecká nemocnice letos hostila během 13.-15. dubna již čtvrtý ročník soutěže Medik roku, ve které se utkalo celkem 19 pětičlenných týmů ze všech lékařských fakult České republiky ve 12 vědomostních a dovednostních disciplínách. Soutěž Medik roku získává každým rokem na popularitě - pro letošní ročník se kapacita účastníků naplnila již během dvou a půl minuty a záštitu nad akcí převzal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a hejtmanka kraje Mgr. Ivana Stráská.
CELÝ ČLÁNEK

Nutriční péče v domácím prostředí

03/2018 MUDr. Michal Šenkyřík
Domácí nutriční podpora zahrnuje aplikaci enterální a parenterální výživy v domácím prostředí při selhání přirozeného způsobu výživy. Domácí enterální výživa používá různé modality a přístupové cesty při zachování funkce střeva. Chronické intestinální selhání indikuje závislost na domácí parenterální výživě, která je podávána dlouhodobými centrálními žilními vstupy. Domácí nutriční péče zlepšuje kvalitu života pacienta a je ekonomicky výhodnější ve srovnání s hospitalizační péčí.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

03/2018 prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2018

03/2018 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK

Učíme se vzájemně pomáhat, peníze jsou jen jednou z forem pomoci

02/2018
Se svým kamarádem Janem Černým v devadesátých letech objevili díru na trhu - dodávání kancelářských potřeb do firem. Úspěšnou firmu po 15 letech prodali a o několik let později založili nadaci Dobrý anděl. Jejich pomoc je založená na pravidelných příspěvcích rodinám, které zasáhla vážná nemoc. Níže přinášíme rozhovor s Petrem Sýkorou, spoluzakladatelem nadace Dobrý anděl.
CELÝ ČLÁNEK

Konzervativní léčba chronických žilních onemocnění

02/2018
Chronická žilní insuficience je nejběžnější komplikací žilních varikozit. Její prevalence je v současné době velmi vysoká, což s sebou přináší i vysoké náklady na diagnostiku a léčbu. Novinky v oblasti léčby byly diskutovány v rámci 43. angiologických dnů a 4. kongresu European Society for Vascular Medicine v hotelu Vienna House Diplomat Prague ve dnech 18.-20. března 2018.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Jan Bultas, CSc.

02/2018 Mgr. Jaroslav Hořejší
CELÝ ČLÁNEK

Kniha Molekulární onkologie v kasuistikách byla pokřtěna

01/2018
V rámci pražského mezioborového onkologického kolokvia PragueONCO se tradičně již devátým rokem v Clarion Congress Hotelu Prague setkali přední čeští a zahraniční odborníci. Motto letošního ročníku, který se konal 24.-26. ledna bylo „Unikátní léčba pro unikátního pacienta“.
CELÝ ČLÁNEK

Konečně nová kniha věnující se stomatochirurgii

01/2018
Nová kniha nakladatelství Current Media Stomatochirugie - klinické aspekty MKN-10, jejímiž autory jsou MUDr. Daniel Hrušák a kol., byla slavnostně pokřtěna 17. ledna v rámci pravidelné plzeňské vzdělávací akce Večerní univerzita zubního lékaře 2018 v hotelu Vienna House Easy Angelo Pilsen. Kmotry byli prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D., děkan Lékařské fakulty v Plzni a přednosta Onkologické a radioterapeutické kliniky LF UK a FN Plzeň, a doc. MUDr. Roman Šmucler, CSc., prezident České stomatologické komory.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.

01/2018
Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., je od roku 2014 již 508. rektorem Univerzity Karlovy a předsedou České konference rektorů.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3