Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé. Zobrazit všechny články

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

02/2019 Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Milan Šamánek je zakladatelem celostátního systému vysoce úspěšné péče o děti s onemocněním srdce a cév v České republice. Založením Dětského kardiocentra v roce 1977 spolu s vyškolením generací dětských kardiologů vytvořil významnou platformu, z níž dodnes profitují pacienti i odborníci. Zcela změnil původně nepříznivý osud tisíců dětských pacientů s vrozenými srdečními vadami.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 02/2019

02/2019 Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
 
CELÝ ČLÁNEK

MUDr. Miloš Fusek

01/2019
Při pohledu zpět se trochu divím, jak je můj dnešní život vzdálen od mých představ před třemi či čtyřmi desítkami let. Některé mezníky rozhodují o životní dráze víc než jiné. Jedním z těch důležitých bylo v mém případě rozhodnutí vydat se z Prahy do Basileje.
CELÝ ČLÁNEK

Nová rubrika Pohled za hranice

01/2019
Od letošního roku Vám budeme na stránkách Farmakoterapeutické revue v rámci nové rubriky Pohled za hranice představovat životní příběhy českých lékařů, kteří vykonávají svou lékařskou praxi delší dobu mimo naši republiku.
CELÝ ČLÁNEK

Spondyloartritidy - onemocnění mnoha tváří

01/2019
Součástí Třeboňských revmatologických dnů, které se konaly ve dnech 9.-11. ledna 2019, bylo několik symposií farmaceutických společností, jejichž cílem bylo představit některé nové přístupy k diagnostice a léčbě revmatických onemocnění i nové léčivé přípravky a jejich lékové formy. Jedním z nich bylo symposium společnosti AbbVie, nazvané Spondyloartritidy - onemocnění mnoha tváří. V rámci symposia byla za moderování Heřmana Manna přednesena čtyři sdělení.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

01/2019 Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Profesor Haluzík je vedoucí Laboratoře experimentální diabetologie Centra experimentální medicíny Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Zastává zde zároveň funkci zástupce přednosty. Současně je v IKEM zaměstnán i jako klinik - lékař Centra diabetologie. Vedle toho je zaměstnán na částečné úvazky jako vědecký pracovník Ústavu biochemie a lékařské diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Endokrinologického ústavu v Praze.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 01/2019

01/2019 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

06/2018
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., je významným českých farmakologem, jehož vědecko-výzkumná činnost výrazně přesahuje hranice naší republiky.
V letech 2004-2014 zastával funkci přednosty Ústavu farmakologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2014-2018 byl předsedou výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně, nyní je stále aktivním členem výboru.
CELÝ ČLÁNEK

0Úvodník 6/2018

06/2018 Jitka Štěrbová
CELÝ ČLÁNEK

Konopí pro léčebné použití - současná situace v České republice

05/2018 Ing. Nikola Jantosova
Konopí pro léčebné použití (KLP) je zařazeno mezi návykové látky s vysokou mírou zneužití a rizika při užívání. Pro jeho využívání v České republice má zásadní význam zákon č. 50/2013, měnící zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákon č. 167/4998 Sb., o návykových látkách, a dále vyhláška č. 236/2015 Sb. Dostupnost KLP je v souladu s naší legislativou zajištěna ze dvou zdrojů - pěstováním v ČR nebo dovozem ze zahraničí. K zajištění dostupnosti českého KLP je v ČR kompetentním orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Česká republika realizovala pěstování vlastního KLP v Evropské unii mezi prvními zeměmi. V roce 2018 SÚKL udělil již druhou licenci k jeho pěstování. Tím zajistil dostupnost 40 kg KLP z tuzemských zásob na dobu 4 let formou postupně realizovaných dodávek od českého dodavatele, společnosti Elkoplast Slušovice s.r.o.
CELÝ ČLÁNEK

Kritický pohled na využití zánětlivých biomarkerů akutní fáze v klinické praxi

05/2018 MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Na základě rekapitulace biologických vlastností, sekrečních stimulů, biologického poločasu eliminace a dalších vlastností C-reaktivního proteinu je upozorněno na možnosti nespecifického navýšení tohoto biomarkeru zánětu, a tak vymezen jeho význam pro rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie. Úskalí interpretace navýšení hodnot C-reaktivního proteinu je možno dobře vyjasnit vyšetřením dalšího, specifičtějšího, biomarkeru bakteriálního zánětu, a to prokalcitoninu.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., FCMA

05/2018 Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Prof. Soňa Nevšímalová promovala s vyznamenáním na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (nyní 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy). Po promoci nastoupila jako asistentka Biologického ústavu mateřské fakulty, ale postupně přešla na Neurologickou kliniku, kterou zastihla na sklonku éry akademika Kamila Hennera. Na Neurologické klinice začala působit v pozici sekundární lékařky a v roce 1972 se po atestaci 2. stupně stala odbornou asistentkou kliniky.
CELÝ ČLÁNEK

Pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění

05/2018 Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Během mé profesní kariéry se medicína, a tedy i neurologie, podstatně změnila. Došlo k výraznému posunu jak v diagnostice, tak v léčbě celého spektra neurologických onemocnění. Od popisu klinických projevů se dostáváme blíže k jejich patofyziologii, a tím se nám přibližují i terapeutické možnosti.
CELÝ ČLÁNEK

Zemřel prof. MUDr. Jaroslav Rybka, DrSc.

04/2018 Štěpán Svačina
Dne 3. července 2018 zemřel ve věku 86 let významný český internista a diabetolog profesor Jaroslav Rybka. České nejen lékařské veřejnosti je prof. Rybka znám především jako zakladatel československého diabetologického programu.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA

04/2018 Richard Češka
Předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a přednosta III. interní kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., se narodil 28. 10. 1952 v Praze.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 04/2018

04/2018 Prof. MUDr. Milan Lukáš, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Medik roku 2018

03/2018
Jindřichohradecká nemocnice letos hostila během 13.-15. dubna již čtvrtý ročník soutěže Medik roku, ve které se utkalo celkem 19 pětičlenných týmů ze všech lékařských fakult České republiky ve 12 vědomostních a dovednostních disciplínách. Soutěž Medik roku získává každým rokem na popularitě - pro letošní ročník se kapacita účastníků naplnila již během dvou a půl minuty a záštitu nad akcí převzal ministr zdravotnictví Mgr. et Mgr. Adam Vojtěch a hejtmanka kraje Mgr. Ivana Stráská.
CELÝ ČLÁNEK

Nutriční péče v domácím prostředí

03/2018 MUDr. Michal Šenkyřík
Domácí nutriční podpora zahrnuje aplikaci enterální a parenterální výživy v domácím prostředí při selhání přirozeného způsobu výživy. Domácí enterální výživa používá různé modality a přístupové cesty při zachování funkce střeva. Chronické intestinální selhání indikuje závislost na domácí parenterální výživě, která je podávána dlouhodobými centrálními žilními vstupy. Domácí nutriční péče zlepšuje kvalitu života pacienta a je ekonomicky výhodnější ve srovnání s hospitalizační péčí.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.

03/2018 prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2018

03/2018 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3