Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé . Zobrazit všechny články

Pohled za hranice - MUDr. Eliška Potluková, Ph.D.

03/2019
Přinášíme Vám další díl v rámci rubriky Pohled za hranice, ve které představujeme životní příběhy českých lékařů, kteří vykonávají svou lékařskou praxi delší dobu mimo naši republiku. Rádi bychom Vám zajímavou formou osobního příběhu pohledem českých lékařů přinesli informace o možnostech, výhodách, ale i nevýhodách a úskalích vykonávání lékařské praxe v zahraničí. Zajímavé bude i porovnání týkající se různých států, oborů medicíny apod. Pro některé z Vás, kteří byste uvažovali o práci v zahraničí, či naopak pro Vás, kteří nechtějí nebo to pro ně není z různých důvodů dostupné, by nová rubrika mohla přinést zajímavé čtení a poučení.
CELÝ ČLÁNEK

Mýty, omyly a pravdy v diabetologii - doporučené postupy a reálná praxe

03/2019
Pod odbornou záštitou Diabetologického centra Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole v Praze uspořádaly Diabetická asociace ČR, Akademie postgraduálního vzdělávání v medicíně a Galén Symposion ve Starých Splavech ve dnech 31. 5 až 1. 6. odborné symposium s názvem Mýty, omyly a pravdy v diabetologii, v jehož rámci zazněla i přednáška podpořená společností Novartis na téma Doporučené postupy a reálná praxe, přednesená prof. MUDr. Milanem Kvapilem, CSc., MBA, z Interní kliniky 2. LF UK a FN v Motole.
CELÝ ČLÁNEK

Risankizumab aneb Modré z nebe na dosah?

03/2019
„Co se pohybuji v dermatologii v oblasti léčby psoriázy, stále na pomyslné modré z nebe čekám. Těší mě, že díky risankizumabu, který má dobrou dlouhodobou účinnost i bezpečnost a komfortní podávání, na dosah opravdu je,“ uvedl prof. MUDr. Vladimír Vašků, CSc., přednosta I. dermatovenerologické kliniky LF MU a FN u sv. Anny v Brně na satelitním symposiu společnosti AbbVie, jež bylo součástí 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci. Spolu s ním setkáním provázel MUDr. Martin Tichý, Ph.D., přednosta Kliniky chorob kožních a pohlavních LF UP a FN Olomouc.
CELÝ ČLÁNEK

Dermatolog s revmatologem aneb společně jde všechno lépe

03/2019
Psoriáza je chronické, zánětlivé, imunitně podmíněné onemocnění spojené s významnými komorbiditami. Nejčastější z nich je psoriatická artritida, která se vyskytuje u více než třetiny pacientů s psoriázou. Právě o ní pojednávalo symposium Dermatolog s revmatologem aneb společně jde všechno lépe, které se konalo 6. června v rámci 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů v Olomouci. O dalších komorbiditách pojednávalo symposium s názvem Komorbidity u psoriázy a jejich ovlivnění biologiky, které proběhlo o den později.
CELÝ ČLÁNEK

Tremfya (guselkumab) - první inhibitor interleukinu 23 a jeho místo v současné klinické praxi

03/2019 
V rámci 15. kongresu českých a slovenských dermatovenerologů, který se konal 6.-8. 6. 2019 v Olomouci, se uskutečnilo i edukační symposium věnované prvnímu inhibitoru interleukinu 23 guselkumabu a jeho roli v klinické praxi. Symposium moderoval prof. MUDr. Petr Arenberger, DrSc., MBA, FCMA, předseda České dermatovenerologické společnosti ČLS JEP a přednosta Dermatovenerologické kliniky 3. LF UK a FN Královské Vinohrady v Praze. V rámci odborného bloku nejprve doc. MUDr. Spyridon Gkalpakiotis, Ph.D., MBA (Dermatovenerologická klinika 3. LF UK a FNKV), představil nový přípravek, dokumentoval jeho účinnost a bezpečnost a uvedl některé výsledky klinických studií. O dosavadních zkušenostech s jeho užitím v klinické praxi poté hovořili MUDr. Martin Tichý, Ph.D. (Klinika chorob kožních a pohlavních LF UP a FN v Olomouci), a MUDr. Miroslav Nečas, Ph.D. (I. dermatovenerologická klinika LF MU a FN u sv. Anny v Brně). Symposium se konalo za podpory farmaceutické společnosti Janssen-Cilag s.r.o.
CELÝ ČLÁNEK

Profesor Cyril Höschl

03/2019 Prof. MUDr. Jan Libiger, CSc.
Rychlé tempo a velký rozsah změn v jednotlivých oblastech lidské činnosti lze vysvětlit jako důsledek pokroku, který provází intenzivnější globální komunikaci a širokou dostupnost vyššího vzdělání. Při pohledu zblízka lze ale pozorovat osobnosti, které mají na těchto změnách významný podíl. Takoví jedinci udávají polohu, ve které se jejich obor nachází a směr kterým se ubírá. Slouží jako milníky na cestě z minula do budoucnosti. V psychiatrii je takovou osobností prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FCMA, FRCPsych - psychiatr, učitel, vědec a organizátor. Oboru pomohl zjednat respekt a autoritu mezi kolegy lékaři, mezi vědci, politiky i svými čtenáři a posluchači. V psychiatrii je především autoritou odbornou, za hranicemi oboru je vnímán j ako významný publicista a neopominutelná osobnost intelektuálního prostředí společnosti.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2019

03/2019 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
 
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Milan Šamánek, DrSc.

02/2019 Prof. MUDr. Jan Janoušek, Ph.D.
Milan Šamánek je zakladatelem celostátního systému vysoce úspěšné péče o děti s onemocněním srdce a cév v České republice. Založením Dětského kardiocentra v roce 1977 spolu s vyškolením generací dětských kardiologů vytvořil významnou platformu, z níž dodnes profitují pacienti i odborníci. Zcela změnil původně nepříznivý osud tisíců dětských pacientů s vrozenými srdečními vadami.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 02/2019

02/2019 Prof. MUDr. Aleš Linhart, DrSc.
 
CELÝ ČLÁNEK

MUDr. Miloš Fusek

01/2019
Při pohledu zpět se trochu divím, jak je můj dnešní život vzdálen od mých představ před třemi či čtyřmi desítkami let. Některé mezníky rozhodují o životní dráze víc než jiné. Jedním z těch důležitých bylo v mém případě rozhodnutí vydat se z Prahy do Basileje.
CELÝ ČLÁNEK

Nová rubrika Pohled za hranice

01/2019
Od letošního roku Vám budeme na stránkách Farmakoterapeutické revue v rámci nové rubriky Pohled za hranice představovat životní příběhy českých lékařů, kteří vykonávají svou lékařskou praxi delší dobu mimo naši republiku.
CELÝ ČLÁNEK

Spondyloartritidy - onemocnění mnoha tváří

01/2019
Součástí Třeboňských revmatologických dnů, které se konaly ve dnech 9.-11. ledna 2019, bylo několik symposií farmaceutických společností, jejichž cílem bylo představit některé nové přístupy k diagnostice a léčbě revmatických onemocnění i nové léčivé přípravky a jejich lékové formy. Jedním z nich bylo symposium společnosti AbbVie, nazvané Spondyloartritidy - onemocnění mnoha tváří. V rámci symposia byla za moderování Heřmana Manna přednesena čtyři sdělení.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.

01/2019 Prof. MUDr. Josef Marek, DrSc.
Profesor Haluzík je vedoucí Laboratoře experimentální diabetologie Centra experimentální medicíny Institutu klinické a experimentální medicíny v Praze. Zastává zde zároveň funkci zástupce přednosty. Současně je v IKEM zaměstnán i jako klinik - lékař Centra diabetologie. Vedle toho je zaměstnán na částečné úvazky jako vědecký pracovník Ústavu biochemie a lékařské diagnostiky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice a Endokrinologického ústavu v Praze.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 01/2019

01/2019 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc.

06/2018
Prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., je významným českých farmakologem, jehož vědecko-výzkumná činnost výrazně přesahuje hranice naší republiky.
V letech 2004-2014 zastával funkci přednosty Ústavu farmakologie Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. V letech 2014-2018 byl předsedou výboru České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii České lékařské společnosti J. E. Purkyně, nyní je stále aktivním členem výboru.
CELÝ ČLÁNEK

0Úvodník 6/2018

06/2018 Jitka Štěrbová
CELÝ ČLÁNEK

Konopí pro léčebné použití - současná situace v České republice

05/2018 Ing. Nikola Jantosova
Konopí pro léčebné použití (KLP) je zařazeno mezi návykové látky s vysokou mírou zneužití a rizika při užívání. Pro jeho využívání v České republice má zásadní význam zákon č. 50/2013, měnící zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a zákon č. 167/4998 Sb., o návykových látkách, a dále vyhláška č. 236/2015 Sb. Dostupnost KLP je v souladu s naší legislativou zajištěna ze dvou zdrojů - pěstováním v ČR nebo dovozem ze zahraničí. K zajištění dostupnosti českého KLP je v ČR kompetentním orgánem Státní ústav pro kontrolu léčiv (SÚKL). Česká republika realizovala pěstování vlastního KLP v Evropské unii mezi prvními zeměmi. V roce 2018 SÚKL udělil již druhou licenci k jeho pěstování. Tím zajistil dostupnost 40 kg KLP z tuzemských zásob na dobu 4 let formou postupně realizovaných dodávek od českého dodavatele, společnosti Elkoplast Slušovice s.r.o.
CELÝ ČLÁNEK

Kritický pohled na využití zánětlivých biomarkerů akutní fáze v klinické praxi

05/2018 MUDr. Luboš Kotík, CSc.
Na základě rekapitulace biologických vlastností, sekrečních stimulů, biologického poločasu eliminace a dalších vlastností C-reaktivního proteinu je upozorněno na možnosti nespecifického navýšení tohoto biomarkeru zánětu, a tak vymezen jeho význam pro rozhodnutí o nasazení antibiotické terapie. Úskalí interpretace navýšení hodnot C-reaktivního proteinu je možno dobře vyjasnit vyšetřením dalšího, specifičtějšího, biomarkeru bakteriálního zánětu, a to prokalcitoninu.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc., FCMA

05/2018 Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
Prof. Soňa Nevšímalová promovala s vyznamenáním na Fakultě všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (nyní 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy). Po promoci nastoupila jako asistentka Biologického ústavu mateřské fakulty, ale postupně přešla na Neurologickou kliniku, kterou zastihla na sklonku éry akademika Kamila Hennera. Na Neurologické klinice začala působit v pozici sekundární lékařky a v roce 1972 se po atestaci 2. stupně stala odbornou asistentkou kliniky.
CELÝ ČLÁNEK

Pokroky v diagnostice a léčbě neurologických onemocnění

05/2018 Prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc.
Během mé profesní kariéry se medicína, a tedy i neurologie, podstatně změnila. Došlo k výraznému posunu jak v diagnostice, tak v léčbě celého spektra neurologických onemocnění. Od popisu klinických projevů se dostáváme blíže k jejich patofyziologii, a tím se nám přibližují i terapeutické možnosti.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 5 6 7 8