Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé . Zobrazit všechny články

Doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc.

05/2017
Doc. MUDr. Věra Klenerová, DrSc., začala se svou vědeckou prací velmi záhy. Díky školním reformám ukončila studium na jazykovém gymnáziu v 16 letech a vzápětí byla přijata na Fakultu všeobecného lékařství (nyní 1. LF UK). V té době již výborně ovládala němčinu a ruštinu a záhy vystudovala francouzštinu a angličtinu - studium těchto jazyků ukončila státními závěrečnými zkouškami.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 05/2017

05/2017 Prim. MUDr. Eva Sedláčková, MBA
CELÝ ČLÁNEK

Udělení Ceny J. E. Purkyně prof. Jaroslavu Květinovi

04/2017
Dne 23. května letošního roku převzal prof. RNDr. Jaroslav Květina, DrSc., dr.h.c., FCMA, na zámku v Libochovicích z rukou předsedy České lékařské společnosti JEP, prof. MUDr. Štěpána Svačiny, DrSc., nejvyšší vyznamenání ČLS JEP,
Cenu J. E. Purkyně. Stal se tak historicky prvním farmaceutem, který obdržel toto nejvyšší vyznamenání.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. Dr. Hassan Farghali, DrSc.

04/2017 Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 04/2017

04/2017 Prim. MUDr. David Suchý, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2017

03/2017 Jitka Štěrbová
CELÝ ČLÁNEK

Na 11. kongresu primární péče jsme pokřtili novou knihu

02/2017
V rámci konání únorového 11. kongresu primární péče v Top hotelu Praha byla slavnostně představena a pokřtěna nová publikace z produkce vydavatelství Current Media, s.r.o., Kazuistiky z primární pediatrické praxe. Stalo se tak díky podpoře organizátora kongresu.
CELÝ ČLÁNEK

Laudatio prof. MUDr. Janu Švihovcovi, DrSc.

02/2017 Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 02/2017

02/2017 Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 01/2017

01/2017 Doc. MUDr. Zoltán Paluch, Ph.D., MBA
CELÝ ČLÁNEK

Stručně o farmakovigilanci

03/2016 Radka Srbená
Hlášení nežádoucích účinků zdánlivě může představovat pro hlásitele administrativní zátěž.
V tomto článku se dočtete nejen o farmakovigilanci jako komplexním systému sledování nežádoucích účinků, farmakovigilačních signálů a hodnocení přínosů a rizik léčivých přípravků, ale i o vybraných institucích, které jsou do farmakovigilance či tohoto hodnocení léčiv zapojeny. Pomocí stručného přehledu lze získat přehled o tom, co vše se děje s nežádoucím účinkem po jeho nahlášení, jak se může projevit v bezpečnostním profilu léku a že může nežádoucí účinek po čase přinést hlásiteli nečekaný benefit v podobě dalších informací o léku.
CELÝ ČLÁNEK

Doc. MUDr. Dagmar Lincová, CSc.

03/2016 František Perlík, Ondřej Slanař
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Maxmilián Wenke, DrSc.

02/2016 Ondřej Slanař, František Perlík, Ctirad John, Štěpán Svačina
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2016

03/2016 Zoltán Paluch
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 02/2016

02/2016 Zoltán Paluch
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 01/2016

01/2016 Zoltán Paluch
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 5 6 7 8