Vybrané články

Zobrazují se články pro štítek různé . Zobrazit všechny články

Úvodník 04/2021

04/2021 Doc. MUDr. Lukáš Zlatohlávek, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.

03/2021 MUDr. Martina Skácelová, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 03/2021

03/2021 Prof. MUDr. Pavel Horák, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Pomáháme: Dobrovolnictví na onkologii?

02/2021
Teď to není lehké, ale má to smysl
CELÝ ČLÁNEK

Doc. MUDr. Debora Karetová, CSc.

02/2021 Jaroslav Hořejší
V letošních volbách do výboru České angiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně byla do funkce jeho předsedkyně na další funkční období již podruhé zvolena doc. MUDr. Debora Karetová, CSc., z II. interní kliniky - kliniky kardiologie a angiologie 1. LF UK a VFN v Praze, internistka, specialistka v oboru angiologie, členka České internistické společnost ČLS JEP, České angiologické společnosti ČLS JEP, České kardiologické společnosti, České společnosti pro aterosklerózu a European Society of Vascular Medicine, členka prezidia ČLS JEP, čestná členka České kardiologické společnosti, České angiologické společnosti ČLS JEP a Slovenské angiologické společnosti SLS. Při této příležitosti jsme požádali o medailon nově zvolené předsedkyně Mgr. Jaroslava Hořejšího.
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 02/2021

02/2021 Prof. MUDr. Zuzana Moťovská, Ph.D., FESC
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Milan Kvapil, CSc., MBA

01/2021 Prof. MUDr. Zdeněk Rušavý, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Co nového přinesl kongres EASD 2020 aneb virtuální setkání místo vídeňského Sacheru

06/2020 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
Kongres Evropské asociace pro studium diabetů se měl letos konat ve Vídni, ale podobně jako u všech velkých akcí v letošním roce kongres konal pouze virtuálně. Zajímavým důsledkem bylo rekordní zvýšení celkového počtu účastníků kongresu až na 20 000 (z obvyklých 14-16 000). Na druhou stranu Vídeň a její krásy asi chyběly úplně všem a možnost osobního kontaktu s kolegy bohužel plně nenahradí ani ten nejdokonalejší systém pro on-line jednání a prezentace.
CELÝ ČLÁNEK

Jak vybrat molekuly pro triple terapii CHOPN

06/2020
Podle doporučení České pneumologické a ftizeologické společnosti ČLS JEP jsou základem farmakologické paušální léčby stabilní chronické obstrukční plicní nemoci dlouhodobě působící inhalační bronchodilatancia - anticholinergika a beta-2 agonisté. Nejvíce symptomatičtí pacienti s fenotypem častých exacerbací, současnou diagnózou astmatu či přítomnou eozinofilií pak profitují z triple terapie s přidáním inhalačních kortikosteroidů. Důležité je však léčbu u každého pacienta individualizovat, protože jednotlivé léky, které patří do trojkombinace, se liší nejen nástupem účinku a délkou působení, ale i dostupností inhalačních systémů, afinitou, potencí či selektivitou k receptoru.
CELÝ ČLÁNEK

Doc. MUDr. Iva Holmerová, Ph.D.

06/2020 MUDr. Andrea Skálová
CELÝ ČLÁNEK

Profesorka Jiřina Bartůňková

05/2020 Prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D.
Profesorka MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc., MBA, pochází z rodiny pražských intelektuálů. Tatínek, PhDr. Josef Zumr, CSc., je dodnes ve svých 92 letech činným vědeckým pracovníkem Filosofického ústavu AV ČR. Maminka, PhDr. Jiřina Zumrová, spojila svůj profesní život redaktorky se Státním nakladatelstvím krásné literatury, hudby a umění, pozdějším Odeonem. Jiřina se sestrou Hanou (nyní docentkou ČVUT) vyrůstala v Libni obklopena řadou zajímavých osobností. Rodinným přítelem byl například Bohumil Hrabal. Za normálních okolností by se asi vydala také tímto směrem. Již během studia na střední škole složila státní zkoušky z ruštiny a francouzštiny, mluví také anglicky a italsky. V 70. letech minulého století ale rodinná ani společenská situace nenahrávaly studiu humanitních oborů. Po krátkém rozhodování, a s podporou rodičů tedy nastoupila na Fakultu všeobecného lékařství Univerzity Karlovy v Praze (dnešní 1. lékařská fakulta UK).
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 05/2020

05/2020 doc. MUDr. Norbert Pauk, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Zpráva z virtuálního kongresu Americké diabetologické asociace 2020

04/2020 Prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc.
V důsledku infekce COVID-19 jsme, pokud jde o kongresy a osobní setkávání na vědeckých akcích, začali žít poněkud virtuálně. Mimochodem, definice slova virtuální podle Wikipedie je následující: virtuální jsou věci, které materiálně neexistují, ale působí a projevují se, jako kdyby byly reálné. Přesně tímto způsobem se v letošním roce uskutečnil kongres Americké diabetologické asociace, který měl být podle původního plánu v Chicagu. Ovšem místo v kongresovém centru na břehu Michiganského jezera se kongres s ohledem na COVID-19 uskutečnil pouze on-line s předtočenými přednáškami a samozřejmě omezenou možností diskuse. Registrovaní účastníci mohli poslouchat přednášky buď „živě", tedy v době, kdy byly v rámci programu plánovány, nebo až 90 dní po skončení kongresu. Na kongresu bylo také patrno, že prezentace velkých klinických studií byly přítomny pouze ve značně omezené míře, což bylo nepochybně také důsledkem koronavirové epidemie. Ale i tak kongres přinesl řadu zajímavých témat a novinek.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Ondřej Viklický, csc.

04/2020 Prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D.
 
CELÝ ČLÁNEK

Úvodník 04/2020

04/2020 Prof. MUDr. David Karásek, Ph.D.
CELÝ ČLÁNEK

Prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c.

03/2020 Prof. MUDr. Petr Broulík, DrSc., Prof. MUDr. Antonín Jabor, CSc.
CELÝ ČLÁNEK

Revmatologie v době pandemie COVID-19

03/2020 Prof. MUDr. Karel Pavelka, DrSc.
CELÝ ČLÁNEK
1 2 3 4 5 6 7 8